Tajništvo 01 75 08 220
klic v sili 112
dežurni zdravnik 01 75 08 229

Da, opuščam kajenje – 7.5.2019

2019-04-25T11:31:28+00:00