Tajništvo 01 75 08 220
klic v sili 112
dežurni zdravnik 01 75 08 229

RAZPIS ZA PODELITEV KADROVSKE ŠTIPENDIJE

 RAZPIS ZA PODELITEV KADROVSKE ŠTIPENDIJE

 

Zdravstveni dom Logatec, za zagotovitev razvoja ustreznih kadrov, objavlja razpis za podelitev štipendije za študenta, ki je vključen v: magistrski študijski program Splošna medicina

Število razpisanih štipendij: 1

Višina štipendije je odvisna od študijskega uspeha in znaša:

Povprečna ocena v predhodnem študijskem letu                Višina štipendije

6,0 do 7,0                                                                                    35% minimalne plače

7,1 do 8,0                                                                                      40% minimalne plače

8,1 do 9,0                                                                                      45% minimalne plače

9,1 do 10,0                                                                                   50%  minimalne plače

Prijava na razpis naj vsebuje:

  • kratek življenjepis,
  • potrdilo o vpisu v študijski program za katerega se podeljuje štipendija za tekoče študijsko leto,
  • dokazilo o študijskem uspehu v predhodnem študijskem letu,
  • potrdilo o državljanstvu RS,
  • potrdilo o stalnem bivališču v občini Logatec ali v sosednji občini,
  • izjavo, da ne prejema druge kadrovske štipendije ali štipendije za deficitarne poklice, da ni v delovnem razmerju oz. ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, da ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje in da ni poslovodna oseba gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda

Vlogo s prilogami pošljite na naslov:

Zdravstveni dom Logatec

Notranjska cesta 2

1370 Logatec

Rok za prijavo: do 7.6.2019 

Vloge kandidatov bo obravnavala komisija.

Kandidat bo po zaključenem študiju nadaljeval specializacijo iz družinske medicine in po končani specializaciji sklenil delovno razmerje kot specialist v ZD Logatec ter ostal v delovnem razmerju v ZD Logatec najmanj dvakratno dobo štipendiranja.

 Za več informacij smo vam na voljo na telefonski številki 01-7508-257.

2019-05-31T12:07:14+00:00