Tajništvo 01 75 08 220
klic v sili 112
dežurni zdravnik 01 75 08 229
Telefonske številke za naročanje2019-03-18T09:06:48+00:00

Telefonske številke za naročanje

Dežurni zdravnik: (01) 75-08-229
ZOBOZDRAVNIK, KI SPREJEMA NUJNA STANJA
(zjutraj 6.45-9.00 ure, popoldan 13.00-16.00 ure)
051 660-974
Tajništvo (01) 75-08-220
Fax (01) 75-08-222
Direktor (01) 75-08-223
Ekonomat (01) 75-08-224
Otroški dispanzer – Katarina Vidmar, dr.med., spec. ped. (01) 75-08-230
Otroški dispanzer – Sabina Marš Kogej, dr.med.,spec.ped. (01) 75-08-231
Šolski dispanzer – Blagica Džaić, dr.med., spec.šol.med. (01) 75-08-232
RADM – Katarina Kranjc, dipl. med. sestra (01) 75-08-226
Splošna ambulanta 1 – Špela Albreht, dr.med., spec.druž.med. (01) 75-08-235
RADM – Katarina Kranjc, dipl. med. sestra (01) 75-08-226
Splošna ambulanta 2 – Katarina Turk, dr.med., spec.spl.med. (01) 75-08-239
RADM – Urška Mele, mag. zdr. nege (01) 75-08-226
Splošna ambulanta – Andrea Turk Šverko, dr. med., spec.druž.med. (01) 75-08-237
RADM – Katica Kožul, dipl. med. sestra (01) 75-08-241
Splošna ambulanta 4 – Ana Kermavnar Marinšek, dr.med., spec.druž.med. (01) 75-08-242
RADM – Katica Kožul, dipl. med. sestra (01) 75-08-241
Splošna ambulanta 5 – Lucija Jagodic Klipšteter, dr.med. (01) 75-08-243
Splošna ambulanta 6 – Primož Brejc, dr.med., spec.druž.med. (01) 75-08-236
Medicina dela – Vesna Zadnikar, dr. med., spec. MDPŠ (01) 75-08-243
Dispanzer za žene – Irina Vostrueva, dr.med., spec. gin. in porod. (01) 75-08-246
Patronaža (01) 75-08-248

Laboratorij (01) 75-08-249
Logopedinja – Larisa Zupanič, mag. prof. logoped. in surdoped. (01) 75-08-263
Center za krepitev zdravja – Gorina Vilić, dipl. med. sestra, vodja CKZ (01) 75-08-261
051 253-011
Šolska zdravstvena vzgoja – Urška Mele, mag. zdr. nege 051/660-874
Fizioterapija (01) 75-08-603
Šolska zobna ambulanta 1 – dr. Matevž Luštrik, dr. dent. med. (nadomešča Meri Dayoski) (01) 75-08-250
Zobna ambulanta za odrasle in mladino 2 – Katarina Peršin, dr. dent. med. (nadomešča Ano Kalan) (01) 75-08-266
Zobna ambulanta za odrasle 3 – Lea Žgur, dr. dent. med. (nadomešča Vesno Kolevsko Markš) (01) 75-08-251
Zobna ambulanta za odrasle in mladino 4 – Janja Rebernik Oštir, dr. dent.med. 081-617-612
Zobna ambulanta za odrasle 5 – Apolonija Brcar, dr. dent. med. (01) 75-08-252
Šolska zobna ambulanta 6 – Mirjana Žarković, dr. dent. med. (01) 75-08-253
Zobna ambulanta za odrasle 7 – Katja Markelj Kraševec, dr. dent. med. (nadomešča Evo Cotič) 081-617-612
Ortodontija, zobna preventiva (01) 75-08-255
Ustna higieničarka – Sonja Pajntar (01) 75-08-259
Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (01) 75-08-264