Info točka 01 75 08 245
klic v sili 112
dežurni zdravnik 01 75 08 229

Postani prvi posredovalec – 31.03.2023 – 01.04.2023

Postani prvi posredovalec! Tečaj ponovno 31.03.-01.04.2023!

PROJEKT PRVI POSREDOVALCI – PPO – »Pridružiš se mu lahko tudi ti«

Če želimo, da bo preživelo več ljudi, ki se jim je nepričakovano ustavilo srce, moramo skrajšati čas od nastanka srčnega zastoja do pravilne prve pomoči. Zato imamo tudi na Logaškem področju vzpostavljen projekt sistema prvih posredovalcev – PPO.
Prvi posredovalec je lahko polnoleten posameznik, prostovoljec ki praviloma nima medicinske izobrazbe in se odzove na poziv dispečerske službe zdravstva. Pride na kraj dogodka z namenom izvajanja ukrepov za ohranitev življenja še pred prihodom službe nujne medicinske pomoči. Vključen je v sistem tihega aktiviranja sil za zaščito in reševanje.
Kot prvi posredovalci so primerni gorski in jamarski reševalci, ekipe prve pomoči, pripadniki drugih enot za zaščito in reševanje in vsi, ki jih to področje zanima. Njihov dostopni čas do bolnika je zelo kratek.
Zdravstveni dom Logatec bo organiziral 15 urni tečaji za prve posredovalce, na katere se lahko prijavite vsi, ki vas to področje zanima.
Predavanjem in delavnicam iz vsebin ukrepov za ohranitev življena pred prihodom ekipe nujne medicinske pomoči in osnov prve pomoči področja interne medicine in poškodb k sledi preverjanje znanja v ustni in praktični obliki. Slušatelji, ki bodo tečaj in preverjanje znanja uspešno opravili, bo Zdravstveni dom Logatec podelil licenco prvega posredovalca. Prve posredovalce z licenco bo dispečerska služba zdravstva lahko aktivirala po sistemu tihega aktiviranja. Tako bodo lahko ukrepali na terenu še pred prihodom ekipe nujne medicinske pomoči.
Znanje prvih posredovalcev bo potrebno obnavljati enkrat letno in ga bo prav tako organiziral Zdravstveni dom Logatec.

Zdravstveni dom Logatec ponovno organizira tečaj za prve posredovalce, ki bo potekal 31. 3. in 1. 4. 2023 v ZD Logatec, v sejni sobi, s pričetkom ob 16.00 uri.

Vse zainteresirane, ki si želite postati prvi posredovalci vabimo, da  se prijavite na

e-naslov: prvi.posredovalci@zd-logatec.si .

Prijave so možne do 27.03.2023.

 

2023-03-06T13:51:28+00:00