Tajništvo 01 75 08 220
klic v sili 112
dežurni zdravnik 01 75 08 229

SEZNAM ZDRAVNIK IN ZOBOZDRAVNIKOV, KI SPREJEMAJO PACIENTE

2019-10-09T07:57:30+00:00