Tajništvo 01 75 08 220
klic v sili 112
dežurni zdravnik 01 75 08 229

SEZNAM ZDRAVNIK IN ZOBOZDRAVNIKOV, KI SPREJEMAJO PACIENTE

2020-01-08T08:51:46+00:00