Info točka 01 75 08 245
klic v sili 112
dežurni zdravnik 01 75 08 229

COVID19 – Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije

Zdravstveni dom Logatec je med prejemniki sredstev operacije COVID19 – Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije.

Glavni namen operacije je zagotoviti javnim zdravstvenim zavodom nakup ustrezne osebne, varovalne, zaščitne in medicinske opreme za učinkovito in varno delo s pacienti, ki imajo znake okužbe s COVID-19. Poleg tega, so cilji operacije tudi prispevanje k zmanjševanju vpliva pandemije na celotno življenje in delovanje družbe in države, zagotavljanje učinkovitega ukrepanja zdravstva v času pandemije, zmanjšanje vpliva pandemije na obolevnost in umrljivost prebivalstva, zagotavljanje pravočasnega in učinkovitega izvajanja javno zdravstvenih preventivnih ukrepov, zagotavljanje učinkovitega in čim bolj nemotenega delovanja zdravstvene oskrbe, zagotavljanje normalnih pogojev za delo osebja in kvalitetne storitve, varnost, dostopnost ter enake možnosti za zdravljenje.

Operacija pod okriljem Ministrstva za zdravje RS poteka od 1. 2. 2020, zaključila pa se bo 31. 12. 2021.

Prispevek Evropske unije za omenjeno operacijo znaša 66.495.000,00 EUR.

Ministrstvo za zdravje je v okviru projekta nakazalo Zdravstvenemu domu Logatec namenska sredstva za sofinanciranje nabavljene medicinske opreme v okviru operacije v višini 32.2258,13€. S temi sredstvi smo nakupili 3 kom avtoklav, ginekološko pregledno mizo, videolaringoskop in 2 kom pregledna miza.

cvd-big

 

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji – www.eu-skladi.si

2022-02-07T12:28:28+00:00

Obvestilo

Naročanje na COVID-19 cepljenje.

Spoštovani!

V primeru suma na koronavirus ne hodite v zdravstveni dom, temveč ostanite doma in se telefonsko posvetujte z ambulanto vašega zdravnika. Tudi v drugih primerih se o nujnosti obravnave za druga stanja posvetuje z ambulanto vašega osebnega zdravnika po telefonu.

Vse obiskovalce zdravstvenega doma obveščamo, da je vstop v stavbo mogoč le skozi glavni vhod. Zjutraj je vstop je mogoč od 7.00 ure dalje. Število oseb, ki bodo lahko hkrati v čakalnicah, bomo omejevali. Prosimo vas, da se držite terminov, na katere ste naročeni in ne prihajate bistveno prej. Tudi v laboratorij ne prihajajte nenaročeni.

V ZD Logatec se trudimo zagotoviti varno obravnavo tistih, ki so bolni, zato že na vstopu zdravstveni delavci pri vseh pacientih in obiskovalcih izvajajo preverjanje zdravstvenega stanja s pomočjo vprašalnikov, da bi prepoznali možne bolnike z okužbo z novim koronavirusom, pri katerih so potrebni posebni previdnostni ukrepi.

Na vsa vprašanja odgovarjajte po resnici! Z neresničnimi ali zavajajočimi podatki lahko namreč resno ogrozite ostale paciente in zdravstveno osebje. Prikrivanje zdravstvenega stanja je kaznivo po 177. členu kazenskega zakonika in se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Hvala za razumevanje!