Tajništvo 01 75 08 220
klic v sili 112
dežurni zdravnik 01 75 08 229

OKROŽNICE ZZZS

Okrožnica ZAE 10/19 – za vse SA, OD/ŠD, SA v DSO, CKZ, zobozdravstvo (objava 20.11.2019)


 

2019-11-20T11:03:13+00:00