IZJAVA O DOSTOPNOSTI Z OCENO NESORAZMERNEGA BREMENA

DOSTOPNOST

V Zdravstvenem domu Logatec si prizadevamo, da bi bilo naše spletišče dostopno za vse uporabnike, zlasti pa tudi za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti, zato je spletišče usklajeno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja (ZDSMA).

IZJAVA O DOSTOPNOSTI

Izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto https://zd-logatec.si/ za katerega skrbi Zdravstveni dom Logatec.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer: bralnike zaslona …),
 • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • prilagajanje pisave in barvnih kontrastov (med besedilom in ozadjem),
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.
STOPNJA SKLADNOSTI

Spletna stran https://zd-logatec.si/ je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja (ZDSMA) zaradi spodaj navedenih izjem.

NEDOSTOPNA VSEBINA NA SPLETIŠČU – OCENA NESORAZMERNEGA BREMENA

Dostopnost spletišča https://zd-logatec.si/ nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, zaradi prevelikega nesorazmernega bremena, skladno s 6. členom ZDSMA. Zdravstveni dom Logatec ocenjuje, da bi za zavod nastale finančne posledice, če bi hoteli celotno vsebino ustrezno prilagoditi (prevesti v znakovni jezik in/ali opremiti s podnapisi ali drugače ustrezno prilagoditi skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij), saj je obseg vsebine velik. Prav tako je ZD Logatec pri oceni nesorazmernega bremena poleg znatnih finančnih posledic upoštevala tudi notranjo organizacijo in vrsto dejavnosti, ki jo opravlja ter postopa skladno z ZDSMA, ki ravno iz teh razlogov dopušča navedena odstopanja skladno z oceno o nesorazmernosti.

Nedostopne vsebine:

 • Nekateri elementi nimajo vpisanega optimalnega alternativnega opisa.

Vpisovanje alternativnega opisa za nazaj bi predstavljalo nesorazmerno breme, saj se večina objav nanaša na aktualno dogajanje, ki je že preteklo in ne bi imelo sorazmerne uporabne vrednosti za uporabnika. Novejši elementi imajo vpisan alternativni opis.

 • Nekatere multimedijske vsebine niso dostopne (manjkajo npr. podnapisi video vsebin). Za multimedijske vsebine posnete pred 23.9.2020 ureditev ni obvezna. Nekatere vsebine niso urejene iz razloga nesorazmernega bremena (6. člen Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA)). Organ nesorazmerno breme ocenjuje s tem, da bi za organ nastale znatne finančne posledice, saj je obseg vsebine zelo velik. Poleg tega pa je večina vsebine takšne, da se spreminja in bi bilo težko zagotavljati ažurnost prevodov.
 • Struktura tabel in naslovov ni vedno optimalna. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga organ ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimizirane zahtevalo.
 • Izjema pri urejanju obrazcev s tipkovnico je polje za izbiro datuma (urejanje s tipkovnico je težje, a vseeno mogoče).
 • Nekateri dokumenti niso dostopni. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga organ ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimizirane zahtevalo.

Priprava izjave o dostopnosti

Datum objave Izjave o dostopnosti: 24.4.2023, na podlagi samoocene.

Zadnja posodobitev Izjave o dostopnosti: 15.4.2024.

Povratne in kontaktne informacije

Če nam želite karkoli sporočiti ali pa vas zanima karkoli o dostopnih/nedostopnih vsebinah, nam lahko pišete na tajnistvo@zd-logatec.si ali nas pokličete na 01/7508-220.

Odgovorna oseba za tehnično in vsebinsko ustreznost spletišča Zdravstvenega doma Logatec:

Urška Tomič, direktorica, urska.tomic@zd-logatec.si.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo Inšpektoratu za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

Inšpektorat za javni sektor

Inšpekcija za informacijsko družbo

Tržaška cesta 21

1000 Ljubljana

T: 01 478 83 84

E: gp.ijs@gov.si

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja izvaja:

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID)

Davčna ulica 1

1000 Ljubljana

T: 01 555 58 48

E: gp.irsid@gov.si