Info točka 01 75 08 245
klic v sili 112
dežurni zdravnik 01 75 08 229
Otroški in šolski dispanzer2023-09-29T06:31:04+00:00

Otroški in šolski dispanzer

NAROČANJE

 1. Osebno
 2. Po telefonu
 3. Elektronsko preko obrazca OBVESTILA IN NAROČANJE
 4. Po pošti na naslov Zdravstveni dom Logatec, Notranjska cesta 2, 1370 Logatec

Na novo imamo omogočeno naročanje receptov, napotnic in bolniških listov preko Gospodarja zdravja, vaše sporočilo bo prebrano v roku 48 ur, v ordinacijskem času, odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času, najkasneje ob koncu delovnega časa ambulante.

Na ostalo e-pošto, poslane izvide in opise zdravstvenih težav ne odgovarjamo, zato se za termin pregleda pri zdravniku naročite.


Zaradi organizacije dela imamo občasno med posvetovalnico vključen telefonski odzivnik. Prosimo,  da takrat, razen, ko gre za življenjsko ogrožujoča stanja,  ne kličete na urgenco ali tajništvo, temveč nas poskusite poklicati ponovno kasneje oz. se na nas obrnete preko elektronske pošte. Odgovorili Vam bomo takoj, ko bomo uspeli. Hvala za razumevanje.


Marija Šemrov, dipl. medicinska sestra

Polona Gostiša, dipl. medicinska sestra

NAROČANJE GOSPODAR ZDRAVJA
Telefon: 01 7508 232
PONEDELJEK 12.30 – 19.30 ure
TOREK
07.00 – 14.00 ure
SREDA 07.00 – 14.00 ure
ČETRTEK
07.00 – 14.00 ure
PETEK 07.00 – 14.00 ure

Špela Možina, srednja medicinska sestra

Ines Verbič, diplomirana medicinska sestra

NAROČANJE GOSPODAR ZDRAVJA

Naročanje pacientov:

Telefon: (01) 75-08-231
PONEDELJEK 07.00 – 14.00 ure*
TOREK 07.00 – 14.00  ure
SREDA 12.30 – 19.30  ure
ČETRTEK 07.00 – 14.00  ure
PETEK 07.00 – 14.00  ure

* izmenično na 14 dni dela v ambulanti šolskega dispanzerja (2. nad.) od 7.30.-11.30 ure (sistematika 18 mesečnikov, 3 in 5 letnih otrok), izmenično na 14 dni kurativa za obe ambulanti otroškega dispanzerja v OD.

Dolores Pivk, diplomirana medicinska sestra

Ines Verbič, diplomirana medicinska sestra

NAROČANJE GOSPODAR ZDRAVJA

Naročanje pacientov:

Telefon: 01 7508 230
PONEDELJEK 07.00 – 14.00 ure*
TOREK 07.00 – 14.00 ure
SREDA 07.00 – 14.00 ure
ČETRTEK 12.30 – 19.30  ure
PETEK 07.00 – 14.00 ure

* izmenično na 14 dni dela v ambulanti šolskega dispanzerja (2. nad.) od 7.30.-11.30 ure (sistematika 3 in 5 letnih otrok), izmenično na 14 dni kurativa za obe ambulanti otroškega dispanzerja v OD.

Urška Benedičič, diplomirana medicinska sestra

Ines Verbič, diplomirana medicinska sestra

NAROČANJE GOSPODAR ZDRAVJA

Naročanje pacientov:

Telefon: 01 7508 233
TOREK 16.00 – 19.30 ure
SREDA 07.00 – 09.00 ure
ČETRTEK 07.00 – 09.00 ure

NAROČANJE ZDRAVSTVENIH LISTIN:

1. Recepti za stalna zdravila
Recepte za stalna zdravila je potrebno naročiti vsaj tri dni pred iztekom (osebno, po telefonu, elektronski pošti). Pripravljeni bodo najkasneje v treh delovnih dneh v elektronski obliki. Za vse spremembe zdravljenja, ki jih je svetoval drug specialist, je potrebno izvide posredovati otrokovemu osebnemu zdravniku. Prav tako je potrebno redno dostavljati izvide specialističnih pregledov.

2. Napotnice
Vljudno prosimo, da napotnice za kontrolne preglede naročite vsaj tri dni pred datumom kontrolnega pregleda in osebnemu zdravniku posredujete izvide prejšnjega pregleda pri specialistu. Pripravljene bodo najkasneje v treh delovnih dneh v elektronski obliki. Napotnice za prve preglede pri specialistu izda otrokov osebni zdravnik po pregledu in lastni presoji.

3. Nadomestilo za nego
Če je otrok zbolel in potrebujete nego, o tem obvestite otrokovega osebnega zdravnika najkasneje v treh dneh (za več dni nazaj po pravilih ZZZS ni dovoljeno odpirati bolniškega staleža brez odobritve imenovanega zdravnika ZZZS). Otroku, ki še ni dopolnil 7 let pripada največ 20 koledarskih dni nege, otroku med 7.- 18.let pa največ 10 koledarskih dni nege. O daljši negi odloča imenovani zdravnik ZZZS na predlog osebnega zdravnika.

4. Nadomestilo za spremstvo
Če potrebujete nadomestilo za spremstvo otroka, poskrbite za potrdilo zdravstvene organizacije, kjer je bil otrok pregledan ali prinesite izvid specialista. Nadomestilo za spremstvo otroka izdajamo po urah in pripada staršem do 15. leta starosti otroka.


SISTEMATIČNI PREGLEDI PREDŠOLSKIH OTROK:

 • v 1., 3., 6., 9., 12. in 18. mesecu
 • v 3. in 5. letu
 • pred vstopom v VVZ
 • pred odhodom na letovanje

OBVEZNA CEPLJENJA SO (cepljenja, ki jih plača ZZZS):

 • cepljenje proti davici, tetanusu, hemofilus influence, oslovskemu kašlju in otroški paralizi pri 3., 4,5., 6. mesecu starosti otroka in po enem letu od zadnjega odmerka
 • OMR ( ošpice, mumps, rdečke) pri 1 letu starosti otroka
 • Od januarja 2015 je v programu cepljenja prostovoljno cepljenje proti pnevmokoknim okužbam plačano s strani ZZZS (do sedaj samoplačniško).
 • Od julija 2019 je v programu cepljenja, prostovoljno cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu 3 odmerki plačani s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje za otroke rojene v letu 2016 in kasneje, ko vstopijo v 3. letu starosti. (https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/kme_letak_otroci_2019_koncni.pdf)
 • cepljenje proti gripi za otroke stare od 6 do 23 mesecev (NOVO)

Od 01.01.2020 je pri cepljenju predšolskih otrok prišlo do spremembe cepilne sheme (iz sheme 3+1 v 2+1) in zamenjave petvalentnega cepiva s šestvalentnim cepivom (cepivo je mešano cepivo proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, hepatitisu B, otroški paralizi in hemofilusu influence tipa b)  po shemi 2+1 (pri 3, 5, 11-18 mesecih starosti). Cepljenje je obvezno za vse otroke od dopolnjenih treh mesecev starosti, rojenih od 01.10.2019 dalje.  Za te otroke cepljenje proti hepatitisu B pred vstopom v šolo in v prvem razredu ne bo več potrebno.

Za 1. sistematični pregled v 1. mesecu starosti otroka, za 3 – in 5 – letni pregled, naročamo po telefonu. Ob 1. obisku naj starši prinesejo otrokovo zdravstveno izkaznico (če je še nima, pa mamino) ter odpustnice iz porodnišnice. Za druge sistematične preglede določimo datum ob predhodnem pregledu v dispanzerju.

PRIPOROČENA SAMOPLAČNIŠKA CEPLJENJA:

 • cepljenje proti rotavirusnim okužbam
 • cepljenje proti pnevmokoknim okužbam (za otroke rojene pred 01.10.2014)
 • cepljenje proti okužbi z virusom klopnega meningitisa (za otroke rojene do leta 2016)
 • cepljenje proti noricam
 • cepljenje proti meningokoku (Na novo je od leta 2020  na voljo samoplačniško cepljenje proti invazivni meningokokni okužbi, ki je redka a zelo hitro potekajoča in življensko ogrožujoča bakterijska okužba (sepsa, gnojni meningitis). Najbolj so ogroženi dojenčki in otroci do 5 leta, zato svetujemo cepljenje čimprej, od 2 meseca dalje.)
 • cepljenje proti gripi za otroke starejše od 23 mesecev

KORISTNE VSEBINE:

– MOTNJE LULANJA – http://zzp.si/za-starse/

– CEPLJENJE – Vsem, ki želijo podrobnejše informacije o cepljenjih v vseh življenjskih obdobjih, je odslej na voljo nova spletna stran www.cepljenje.info, ki jo je vzpostavilo združenje za pediatrijo pri zdravniškem društvu.

– NOVOROJENČEK – http://prvikoraki.si/

– KORISTNI NASVETI PEDIATRINJE – http://www.pediatrinja.si/

– NORMALEN RAZVOJ OTROKA – https://www.zd-lj.si/zdlj/images/stories/Normalen_razvoj_otroka.pdf

– NIJZ – http://www.nijz.si/sl/cepim-se-zascitim-vse

– LOGOUT (Center pomoči pri prekomerni rabi interneta oz. Center pomoči za zdravljenje odvisnosti od interneta) – Pasti rabe elektronskih naprav – Špela Reš

– PREVENTIVNI NASVETI ZA RAZLIČNA ŽIVLJENJSKA OBDOBJA ( Nosečnost, Porod in poporodno obdobje, Otrok, Mladostnik, mladostnica in Ostalo) – www.zdaj.net


SISTEMATIČNI PREGLEDI ŠOLSKIH OTROK:

 • pred vstopom v šolo (individualno skupaj s starši)
 • v 1.,3.,6.,8. razredu devetletke
 • v 1.,3. letniku srednje šole
 • pred odhodom na letovanje

Za sistematični pregled pred vpisom v šolo si lahko tukaj natisnete Vprašalnik o zdravstvenem stanju pred izvedbo cepljenja, Osnovne informacije o cepljenju proti OMR ter Osnovne informacije o cepljenju proti Hepatitisu B.

OBVEZNA CEPLJENJA SO (cepljenja, ki jih plača ZZZS):

 • OMR (ošpice, mumps, rdečke) – pred vstopom v šolo
 • Hepatitis B 3 odmerki – pred vstopom v šolo, čez 1-3 mesece, čez 6-12 mesecev
 • DI-TE-PER (davica, tetanus, oslovski kašelj) – v 3. razredu
 • Tetanus v 18-em letu starosti oz. 3. letniku srednje šole

Ob sistematičnih pregledih izvajamo diplomirane medicinske sestre tudi zdravstvenovzgojna predavanja po programu.

PROSTOVOLJNO CEPLJENJE:

 • HPV (humani papiloma virus) s pisno privolitvijo staršev deklic v 6. razredu

PRIPOROČENA SAMOPLAČNIŠKA CEPLJENJA:

 • KME (klopni meningoencefalitis) – od 1. leta starosti naprej
 • HPV (humani papiloma virus) – od 9. do 46. Leta starosti in naprej
 • GRIPA

CEPLJENJE PROTI HPV

V 6. razredu OŠ potek v okviru nacionalnega programa imunoprofilakse in kemoprofilakse brezplačno prostovoljno cepljenje deklic z 9-valentnim cepivom proti raku materničnega vratu in gentalnim bradavicam (HPV). Cepljenje šestošolk se izvaja v okviru sistematičnih pregledov z obvezno pisno privolitvijo staršev. Cepljenje je priporočeno tudi vsem starejšim dekletom in vsem ženskam do 46. leta starosti in tudi starejšim.

Za popolno cepljenje sta od 9. do 15. leta potrebna 2 odmerka, med katerima mora biti 6 mesecev presledka. Po 15. letu pa morajo biti  3. odmerki v razmaku 0, 2 in 6 mesecev.

Cena enega odmerka je 61,00 €.Za cepljenje poteka naročanje osebno ali po telefonu v ordinacijskem času šolskega dispanzerja.