NAROČANJE

 1. Osebno
 2. Po telefonu
 3. Elektronsko preko obrazca OBVESTILA IN NAROČANJE
 4. Po pošti na naslov Zdravstveni dom Logatec, Notranjska cesta 2, 1370 Logatec

Na novo imamo omogočeno naročanje receptov, napotnic in bolniških listov preko Gospodarja zdravja, vaše sporočilo bo prebrano v roku 48 ur, v ordinacijskem času, odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času, najkasneje ob koncu delovnega časa ambulante.

Na poslane izvide in opise zdravstvenih težav ne odgovarjamo, zato se za termin pregleda pri zdravniku naročite.


Ambulante otroškega in šolskega dispanzerja so se preselile v 2. nadstropje novega prizidka ZD Logatec.


Marija Šemrov, dipl. medicinska sestra

Polona Gostiša, dipl. medicinska sestra

Telefon: 01 7508 232
Dan Delovni čas
PONEDELJEK 12.30 – 19.30 ure
TOREK
07.00 – 14.00 ure
SREDA 07.00 – 14.00 ure
ČETRTEK
07.00 – 14.00 ure
PETEK 07.00 – 14.00 ure

Špela Možina, srednja medicinska sestra

Ines Verbič, diplomirana medicinska sestra

Naročanje pacientov:

Telefon: (01) 75-08-231

Dan Delovni čas
PONEDELJEK 07.00 – 14.00 ure*
TOREK 07.00 – 14.00  ure
SREDA 12.30 – 19.30  ure
ČETRTEK 07.00 – 14.00  ure
PETEK 07.00 – 14.00  ure

* izmenično na 14 dni dela v ambulanti šolskega dispanzerja (2. nad.) od 7.30.-11.30 ure (sistematika 18 mesečnikov, 3 in 5 letnih otrok), izmenično na 14 dni kurativa za obe ambulanti otroškega dispanzerja v OD.

Dolores Pivk, diplomirana medicinska sestra

Ines Verbič, diplomirana medicinska sestra

Naročanje pacientov:

Telefon: 01 7508 230

Dan Delovni čas
PONEDELJEK 07.00 – 14.00 ure*
TOREK 07.00 – 14.00 ure
SREDA 07.00 – 14.00 ure
ČETRTEK 12.30 – 19.30  ure
PETEK 07.00 – 14.00 ure

* izmenično na 14 dni dela v ambulanti šolskega dispanzerja (2. nad.) od 7.30.-11.30 ure (sistematika 3 in 5 letnih otrok), izmenično na 14 dni kurativa za obe ambulanti otroškega dispanzerja v OD.

Urška Benedičič, diplomirana medicinska sestra

Ines Verbič, diplomirana medicinska sestra

Naročanje pacientov:

Telefon: 01 7508 233

Dan Delovni čas
TOREK 16.00 – 19.30 ure
SREDA 07.00 – 09.00 ure
ČETRTEK 07.00 – 09.00 ure

NAROČANJE ZDRAVSTVENIH LISTIN:

1. Recepti za stalna zdravila
Recepte za stalna zdravila je potrebno naročiti vsaj tri dni pred iztekom (osebno, po telefonu, preko Gospodarja zdravja). Pripravljeni bodo najkasneje v treh delovnih dneh v elektronski obliki. Za vse spremembe zdravljenja, ki jih je svetoval drug specialist, je potrebno izvide posredovati otrokovemu osebnemu zdravniku. Prav tako je potrebno redno dostavljati izvide specialističnih pregledov.

2. Napotnice
Vljudno prosimo, da napotnice za kontrolne preglede naročite (osebno, po telefonu, preko Gospodarja zdravja) vsaj tri dni pred datumom kontrolnega pregleda in osebnemu zdravniku posredujete izvide prejšnjega pregleda pri specialistu. Pripravljene bodo najkasneje v treh delovnih dneh v elektronski obliki. Napotnice za prve preglede pri specialistu izda otrokov osebni zdravnik po pregledu in lastni presoji.

3. Nadomestilo za nego
Če je otrok zbolel in potrebujete nego, o tem obvestite otrokovega osebnega zdravnika najkasneje v treh dneh (za več dni nazaj po pravilih ZZZS ni dovoljeno odpirati bolniškega staleža brez odobritve imenovanega zdravnika ZZZS). Otroku, ki še ni dopolnil 7 let pripada največ 20 koledarskih dni nege, otroku med 7.- 18.let pa največ 10 koledarskih dni nege. O daljši negi odloča imenovani zdravnik ZZZS na predlog osebnega zdravnika.

4. Nadomestilo za spremstvo
Če potrebujete nadomestilo za spremstvo otroka, poskrbite za potrdilo zdravstvene organizacije, kjer je bil otrok pregledan ali prinesite izvid specialista. Nadomestilo za spremstvo otroka izdajamo po urah in pripada staršem do 14,99. leta starosti otroka.


SISTEMATIČNI PREGLEDI PREDŠOLSKIH OTROK:

 • v 1., 3., 6., 9., 12. in 18. mesecu
 • v 3. in 4., 5. letu
 • pred vstopom v VVZ
 • pred odhodom na letovanje

OBVEZNA CEPLJENJA SO (cepljenja, ki jih plača ZZZS):

Od 01.01.2020 je pri cepljenju predšolskih otrok prišlo do spremembe cepilne sheme (iz sheme 3+1 v 2+1) in zamenjave petvalentnega cepiva s šestvalentnim cepivom (cepivo je mešano cepivo proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, hepatitisu B, otroški paralizi in hemofilusu influence tipa b)  po shemi 2+1 (pri 3, 5, 11-18 mesecih starosti). Cepljenje je obvezno za vse otroke od dopolnjenih treh mesecev starosti, rojenih od 01.10.2019 dalje.  Za te otroke cepljenje proti hepatitisu B pred vstopom v šolo in v prvem razredu ne bo več potrebno.

Za 1. sistematični pregled v 1. mesecu starosti otroka, za 3 – in 4,5 – letni pregled, naročamo po telefonu. Ob 1. obisku naj starši prinesejo otrokovo zdravstveno izkaznico v kolikor zdravstvene kartice še nimajo, naj si jo čimprej priskrbijo (do 2. meseca starosti je otrok zavarovan po mami, po preteku 2 mesecev je v primeru neurejenega OZZ pregled samoplačniški), ter odpustnice iz porodnišnice. Za druge sistematične preglede določimo datum ob predhodnem pregledu v dispanzerju.

PRIPOROČENA SAMOPLAČNIŠKA CEPLJENJA:

 • cepljenje proti rotavirusnim okužbam
 • cepljenje proti pnevmokoknim okužbam (za otroke rojene pred 01.10.2014 in po dopolnjenem 5. letu starosti)
 • cepljenje proti okužbi z virusom klopnega meningitisa (za otroke rojene do leta 2016)
 • cepljenje proti noricam
 • cepljenje proti meningokoku (Na novo je od leta 2020  na voljo samoplačniško cepljenje proti invazivni meningokokni okužbi, ki je redka a zelo hitro potekajoča in življensko ogrožujoča bakterijska okužba (sepsa, gnojni meningitis). Najbolj so ogroženi dojenčki in otroci do 5 leta, zato svetujemo cepljenje čimprej, od 2 meseca dalje.)
 • cepljenje proti gripi za otroke starejše od 23 mesecev

KORISTNE VSEBINE:

– MOTNJE LULANJA – http://zzp.si/za-starse/

– CEPLJENJE – Vsem, ki želijo podrobnejše informacije o cepljenjih v vseh življenjskih obdobjih, je odslej na voljo nova spletna stran www.cepljenje.info, ki jo je vzpostavilo združenje za pediatrijo pri zdravniškem društvu.

– NOVOROJENČEK – http://prvikoraki.si/

– KORISTNI NASVETI PEDIATRINJE – http://www.pediatrinja.si/

– NORMALEN RAZVOJ OTROKA – https://www.zd-lj.si/zdlj/images/stories/Normalen_razvoj_otroka.pdf

– NIJZ – http://www.nijz.si/sl/cepim-se-zascitim-vse

– LOGOUT (Center pomoči pri prekomerni rabi interneta oz. Center pomoči za zdravljenje odvisnosti od interneta) – Pasti rabe elektronskih naprav – Špela Reš

– PREVENTIVNI NASVETI ZA RAZLIČNA ŽIVLJENJSKA OBDOBJA ( Nosečnost, Porod in poporodno obdobje, Otrok, Mladostnik, mladostnica in Ostalo) – www.zdaj.net


SISTEMATIČNI PREGLEDI ŠOLSKIH OTROK:

 • pred vstopom v šolo (individualno skupaj s starši)
 • v 2.,4.,6. in 8. razredu osnovne šole
 • v 1.,3. letniku srednje šole
 • pred odhodom na letovanje

Ob sistematičnih pregledih izvajamo diplomirane medicinske sestre tudi zdravstvenovzgojna predavanja po programu.

Za sistematični pregled pred vpisom v šolo si lahko tukaj natisnete Vprašalnik o zdravstvenem stanju pred izvedbo cepljenja, Osnovne informacije o cepljenju proti OMR ter Osnovne informacije o cepljenju proti Hepatitisu B.

OBVEZNA CEPLJENJA SO (cepljenja, ki jih plača ZZZS):

 • OMR (ošpice, mumps, rdečke) – pred vstopom v šolo
 • Hepatitis B 3 odmerki – pred vstopom v šolo, čez 1-3 mesece, v 2. razredu osnovne šole ob sistem. pregledu
 • DI-TE-PER (davica, tetanus, oslovski kašelj) – v 2. razredu osnovne šole ob sistem. pregledu, v 1. letniku srednje šole
 • Tetanus v 18-em letu starosti oz. 3. letniku srednje šole

PROSTOVOLJNO CEPLJENJE:

 • HPV (humani papiloma virus) za deklice in dečke s pisno privolitvijo staršev (kliknite tukaj) v 6. in 8. razredu osnovne šole ter 1. in 3. letniku srednje šole

PRIPOROČENA SAMOPLAČNIŠKA CEPLJENJA:

 • KME (klopni meningoencefalitis) – od 1. leta starosti naprej
 • GRIPA