Info točka 01 75 08 245
klic v sili 112
dežurni zdravnik 01 75 08 229
Splošna medicina2022-05-24T07:20:54+00:00

Splošna medicina

V vseh ambulantah ZD Logatec se je potrebno za pregled ali posvet z zdravnikom naročiti. Naročiti se je možno le v delovnem času ambulant. Zaradi velike obremenjenosti ambulant se zgodi, da vsi bolniki ne  morejo biti pregledani isti dan, zato skuša medicinska sestra razvrstiti bolnike po stopnji nujnosti oz. če oceni, da je bolnikovo stanje nujno, ga usmeri do dežurnega zdravnika. Če ocenite, da je vaše stanje nujno, lahko pokličete dežurnega zdravnika na tel. št. 01/7508-229.
Vsi zdravniki v splošnih ambulantah so tudi vsakodnevno razporejeni v delo urgentne službe, ki se izvaja v pritličju, v nujnih primerih odidejo tudi na teren, zato se zgodi, da naročeni bolniki niso pregledani ob naročeni uri. Ob prihodu v ZD je navedeno, kateri zdravnik poleg dela v svoji ambulanti določen dan izvaja tudi nujno medicinsko pomoč.

OBVESTILA in NAROČANJE
  1. Osebno
  2. Po telefonu
  3. Elektronsko preko obrazca OBVESTILA IN NAROČANJE
  4. Po pošti na naslov Zdravstveni dom Logatec, Notranjska cesta 2, 1370 Logatec

Na novo imamo omogočeno naročanje receptov, napotnic in bolniških listov preko Gospodarja zdravja, odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času, najkasneje ob koncu delovnega časa ambulante.

Splošne ambulante:

NAROČANJE GOSPODAR ZDRAVJA

Ambulanta 1, pritličje (01) 75-08-235
PONEDELJEK 06.45 – 13.45
TOREK 13.00 – 20.00
SREDA 06.45 – 13.45
ČETRTEK 06.45 – 13.45
PETEK
1x mesečno popoldan po razporedu
06.45 – 13.45
Odmor za malico Dop: 09.45 – 10.15
Pop: 16.45 – 17.15
NAROČANJE GOSPODAR ZDRAVJA

Ambulanta 2, pritličje (01) 75-08-239
PONEDELJEK 13.00 – 20.00
TOREK 06.45 – 13.45
SREDA 06.45 – 13.45
ČETRTEK 13.00 – 20.00
PETEK
1x mesečno popoldan po razporedu
06.45 – 13.45
Odmor za malico Dop: 10.00 – 10.30
Pop: 17.00 – 17.30
NAROČANJE GOSPODAR ZDRAVJA

Ambulanta 3, pritličje (01) 75-08-237
PONEDELJEK 06.45 – 13.45
TOREK 06.45 – 13.45
SREDA 13.00 – 20.00
ČETRTEK 06.45 – 13.45
PETEK
1x mesečno popoldan po razporedu
06.45 – 13.45
Odmor za malico Dop: 10.00 – 10.30
Pop: 17.00 – 17.30
NAROČANJE GOSPODAR ZDRAVJA

Ambulanta 4, 1. nadstropje (01) 75-08-242
PONEDELJEK 06.45 – 13.45
TOREK 13.00 – 20.00
SREDA (dr. Milutinović Matić) 06.45 – 13.45
ČETRTEK 06.45 – 13.45
PETEK
1x mesečno popoldan po razporedu
06.45 – 13.45
Odmor za malico Dop: 10.00 – 10.30
Pop: 17.00 – 17.30
NAROČANJE GOSPODAR ZDRAVJA

Ambulanta 5, 1. nadstropje (01) 75-08-243
PONEDELJEK 06.45 – 09.30
TOREK 08.45 – 13.45
ČETRTEK 15.00 – 20.00
Odmor za malico Dop: 10.00 – 10.30
Pop: 17.00 – 17.30
NAROČANJE GOSPODAR ZDRAVJA

Ambulanta 6, 2. nadstropje (01) 75-08-236
PONEDELJEK 13.00 – 20.00
TOREK 06.45 – 13.45
SREDA 13.00 – 20.00
ČETRTEK 06.45 – 13.45
PETEK
1x mesečno popoldan po razporedu
06.45 – 13.45
Odmor za malico Dop: 10.00 – 10.30
Pop: 17.00 – 17.30
NAROČANJE GOSPODAR ZDRAVJA

Ambulanta 7, pritličje (01) 75-08-238
PONEDELJEK 06.45 – 13.45
TOREK 06.45 – 13.45
SREDA 06.45 – 13.45
ČETRTEK 13.00 – 20.00
PETEK
1x mesečno popoldan po razporedu
06.45 – 13.15
Odmor za malico Dop: 10.00 – 10.30
Pop: 17.00 – 17.30
NAROČANJE GOSPODAR ZDRAVJA

Ambulanta 8, 2. nadstropje (01) 75-08-244
PONEDELJEK 06.45 – 13.45
TOREK 13.00 – 20.00
SREDA 06.45 – 13.45
ČETRTEK 06.45 – 13.45
PETEK
1x mesečno popoldan po razporedu
06.45 – 13.45
Odmor za malico Dop: 10.00 – 10.30
Pop: 17.00 – 17.30
NAROČANJE GOSPODAR ZDRAVJA

Ambulanta 9 (01) 75-08-227
PONEDELJEK 13.00 – 20.00
TOREK 06.45 – 14.00
SREDA 06.45 – 13.50
ČETRTEK 13.00 – 20.00
Odmor za malico Dop: 10.00 – 10.30
Pop: 17.00 – 17.30
Rebeka Milfelner Ferk, mag. farmacije (01) 75-08-220
TOREK
vsakih 14 dni
07.00 – 15.00
Odmor za malico Dop: 10.00 – 10.30

Zdravniki v splošnih ambulantah opravijo pogovor, pregled bolnika, opravijo manjše kirurške posege, pri svojem delu lahko uporabijo medicinske aparature in meritve, ki so nam na voljo in odrejajo potrebne laboratorijske preiskave, ter po indikacijah bolnike napotujejo k specialistom in v bolnišnico. Pri določenih težavah se poslužujejo epidemioloških metod in obravnavajo bolnika v sklopu družine, ter se poslužujejo psihosocialne rehabilitacije. Delo zdravnika obsega tudi obravnavo in zdravljenje težjih bolnikov na domu, skrb do starejše populacije, izdajo strokovnih mnenj, spričeval o zdravstvenem stanju na željo bolnikov, izdajo priporočil za domsko oskrbo, predstavitve bolnikov zdravstvenim in invalidskim komisijam, ugotavljanje smrti in vzrokov smrti, izvajanje preventivnih pregledov odrasle populacije z namenom odkrivanja dejavnikov tveganja za srčno žilne bolezni, zdravniki se vključujejo tudi v zdravstveno vzgojno delo in izvajajo razna predavanja. Povezujejo se s patronažno službo, centrom za socialno delo, šolami in vrtci logaške občine, policijo, gasilci. V splošnih ambulantah se izvajajo cepljenja proti tetanusu, gripi, pljučnici, klopnem meningoencefalitisu, hepatitisu; za vsa cepljenja, razen proti tetanusu se je potrebno naročiti. V sklopu splošnih ambulant deluje tudi ambulanta za antikoagulacijsko zdravljenje.

V splošnih ambulantah se hrani medicinska dokumentacija, zbirajo se številni podatki, ki jih posredujemo ustreznim inštitucijam, ki pripravljajo razne analize o obolevnosti, odsotnosti z dela, številu in obsegu pregledov, porabi zdravil, nalezljivih boleznih, umrljivosti. Vsi ti podatki se zbirajo z namenom izboljšanja zdravstvenega stanja prebivalstva ter nadzora nad kakovostjo našega dela.

Obvestilo

Naročanje na COVID-19 cepljenje.

Spoštovani!

V primeru suma na koronavirus ne hodite v zdravstveni dom, temveč ostanite doma in se telefonsko posvetujte z ambulanto vašega zdravnika. Tudi v drugih primerih se o nujnosti obravnave za druga stanja posvetuje z ambulanto vašega osebnega zdravnika po telefonu.

Vse obiskovalce zdravstvenega doma obveščamo, da je vstop v stavbo mogoč le skozi glavni vhod. Zjutraj je vstop je mogoč od 7.00 ure dalje. Število oseb, ki bodo lahko hkrati v čakalnicah, bomo omejevali. Prosimo vas, da se držite terminov, na katere ste naročeni in ne prihajate bistveno prej. Tudi v laboratorij ne prihajajte nenaročeni.

V ZD Logatec se trudimo zagotoviti varno obravnavo tistih, ki so bolni, zato že na vstopu zdravstveni delavci pri vseh pacientih in obiskovalcih izvajajo preverjanje zdravstvenega stanja s pomočjo vprašalnikov, da bi prepoznali možne bolnike z okužbo z novim koronavirusom, pri katerih so potrebni posebni previdnostni ukrepi.

Na vsa vprašanja odgovarjajte po resnici! Z neresničnimi ali zavajajočimi podatki lahko namreč resno ogrozite ostale paciente in zdravstveno osebje. Prikrivanje zdravstvenega stanja je kaznivo po 177. členu kazenskega zakonika in se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Hvala za razumevanje!