V vseh ambulantah ZD Logatec se je potrebno za pregled ali posvet z zdravnikom naročiti. Naročiti se je možno le v delovnem času ambulant. Zaradi velike obremenjenosti ambulant se zgodi, da vsi bolniki ne  morejo biti pregledani isti dan, zato skuša medicinska sestra razvrstiti bolnike po stopnji nujnosti oz. če oceni, da je bolnikovo stanje nujno, ga usmeri do dežurnega zdravnika. Če ocenite, da je vaše stanje nujno, lahko pokličete dežurnega zdravnika na tel. št. 01/7508-229.
Vsi zdravniki v splošnih ambulantah so tudi vsakodnevno razporejeni v delo urgentne službe, ki se izvaja v pritličju, v nujnih primerih odidejo tudi na teren, zato se zgodi, da naročeni bolniki niso pregledani ob naročeni uri. Ob prihodu v ZD je navedeno, kateri zdravnik poleg dela v svoji ambulanti določen dan izvaja tudi nujno medicinsko pomoč.

  1. Osebno
  2. Po telefonu
  3. Elektronsko preko obrazca OBVESTILA IN NAROČANJE
  4. Po pošti na naslov Zdravstveni dom Logatec, Notranjska cesta 2, 1370 Logatec

Pozdravljeni, omogočeno imamo naročanje receptov, napotnic in bolniških listov preko aplikacije Gospodar zdravja, vaše sporočilo bo prebrano v ordinacijskem času. Odgovor boste prejeli najkasneje v roku 3 delovnih dni. V nujnem primeru pokličite 112. Vse neodgovorjene telefonske klice v ordinacijskem času vam bomo vrnili do konca delovnega dne.

Splošne ambulante:

Telefon: (01) 75-08-235


Ambulanta 1, pritličje Delovni čas
PONEDELJEK 06.45 – 13.45
TOREK 13.00 – 20.00
SREDA 06.45 – 13.45
ČETRTEK 06.45 – 13.45
PETEK
1x mesečno popoldan po razporedu
06.45 – 13.45
Odmor za malico Dop: 09.45 – 10.15
Pop: 16.45 – 17.15

Telefon: (01) 75-08-239


Ambulanta 2, pritličje Delovni čas
PONEDELJEK 13.00 – 20.00
TOREK 06.45 – 13.45
SREDA 06.45 – 13.45
ČETRTEK 13.00 – 20.00
PETEK
1x mesečno popoldan po razporedu
06.45 – 13.45
Odmor za malico Dop: 10.00 – 10.30
Pop: 17.00 – 17.30

Telefon: (01) 75-08-237


Ambulanta 3, pritličje Delovni čas
PONEDELJEK 06.45 – 13.45
TOREK 06.45 – 13.45
SREDA 13.00 – 20.00
ČETRTEK 06.45 – 13.45
PETEK
1x mesečno popoldan po razporedu
06.45 – 13.45
Odmor za malico Dop: 10.00 – 10.30
Pop: 17.00 – 17.30

Telefon: (01) 75-08-242


Ambulanta 4, 1. nadstropje Delovni čas
PONEDELJEK 06.45 – 13.45
TOREK 13.00 – 20.00
SREDA 06.45 – 13.45
ČETRTEK 06.45 – 13.45
PETEK
1x mesečno popoldan po razporedu
06.45 – 13.45
Odmor za malico Dop: 10.00 – 10.30
Pop: 17.00 – 17.30

Telefon: (01) 75-08-243


Ambulanta 5, 1. nadstropje Delovni čas
PONEDELJEK 06.45 – 09.45
TOREK 09.45 – 13.45
ČETRTEK 15.00 – 20.00
Odmor za malico Dop: 10.00 – 10.30
Pop: 17.00 – 17.30

Telefon: (01) 75-08-236


Ambulanta 6, 2. nadstropje Delovni čas
PONEDELJEK 13.00 – 20.00
TOREK 06.45 – 13.45
SREDA 13.00 – 20.00
ČETRTEK 06.45 – 13.45
PETEK
1x mesečno popoldan po razporedu
06.45 – 13.45
Odmor za malico Dop: 10.00 – 10.30
Pop: 17.00 – 17.30

Telefon: (01) 75-08-238


Ambulanta 7, 2. nadstropje Delovni čas
PONEDELJEK 06.45 – 13.45
TOREK 06.45 – 13.45
ČETRTEK 13.00 – 20.00
PETEK
1x mesečno popoldan po razporedu
06.45 – 10.15
Odmor za malico Dop: 10.00 – 10.30
Pop: 17.00 – 17.30

Telefon: (01) 75-08-244


Ambulanta 8, 2. nadstropje Delovni čas
PONEDELJEK 06.45 – 13.45
TOREK 13.00 – 20.00
SREDA 06.45 – 13.45
ČETRTEK 06.45 – 13.45
PETEK
1x mesečno popoldan po razporedu
06.45 – 13.45
Odmor za malico Dop: 10.00 – 10.30
Pop: 17.00 – 17.30

Telefon: (01) 75-08-227


Ambulanta 9, 2.nadstropje Delovni čas
PONEDELJEK 12.00 – 20.00
SREDA 06.45 – 14.15
ČETRTEK 06.45 – 14.10
PETEK

(1x mesečno popoldan po razporedu)

06.45 – 14.00
Odmor za malico Dop: 10.00 – 10.30
Pop: 17.00 – 17.30

Telefon: (01) 75-08-220

Vesna Bezak, mag. farmacije Delovni čas
ČETRTEK
vsakih 14 dni
07.00 – 15.00
Odmor za malico Dop: 10.00 – 10.30

Zdravniki v splošnih ambulantah opravijo pogovor, pregled bolnika, opravijo manjše kirurške posege, pri svojem delu lahko uporabijo medicinske aparature in meritve, ki so nam na voljo in odrejajo potrebne laboratorijske preiskave, ter po indikacijah bolnike napotujejo k specialistom in v bolnišnico. Pri določenih težavah se poslužujejo epidemioloških metod in obravnavajo bolnika v sklopu družine, ter se poslužujejo psihosocialne rehabilitacije. Delo zdravnika obsega tudi obravnavo in zdravljenje težjih bolnikov na domu, skrb do starejše populacije, izdajo strokovnih mnenj, spričeval o zdravstvenem stanju na željo bolnikov, izdajo priporočil za domsko oskrbo, predstavitve bolnikov zdravstvenim in invalidskim komisijam, ugotavljanje smrti in vzrokov smrti, izvajanje preventivnih pregledov odrasle populacije z namenom odkrivanja dejavnikov tveganja za srčno žilne bolezni, zdravniki se vključujejo tudi v zdravstveno vzgojno delo in izvajajo razna predavanja. Povezujejo se s patronažno službo, centrom za socialno delo, šolami in vrtci logaške občine, policijo, gasilci. V splošnih ambulantah se izvajajo cepljenja proti tetanusu, gripi, pljučnici, klopnem meningoencefalitisu, hepatitisu; za vsa cepljenja, razen proti tetanusu se je potrebno naročiti. V sklopu splošnih ambulant deluje tudi ambulanta za antikoagulacijsko zdravljenje.

V splošnih ambulantah se hrani medicinska dokumentacija, zbirajo se številni podatki, ki jih posredujemo ustreznim inštitucijam, ki pripravljajo razne analize o obolevnosti, odsotnosti z dela, številu in obsegu pregledov, porabi zdravil, nalezljivih boleznih, umrljivosti. Vsi ti podatki se zbirajo z namenom izboljšanja zdravstvenega stanja prebivalstva ter nadzora nad kakovostjo našega dela.