SONJA PAJNTAR, ustna higieničarka

Telefon: (01) 75 08 259

Mail: sonja.pajntar@zd-logatec.si

Zobozdravstvena vzgoja in preventiva poteka v osnovnih in podružničnih osnovnih šolah v Občini Logatec. Program, ki je vključen v šolah v učne programe od 1. do 7. razreda, je z dolgoletno pomočjo vodstev šol, učiteljev, učencev in staršev že dosegel želene rezultate – manj zobne gnilobe in osveščenost otrok o ustni higieni.

Dokazano je, da redno in pravilno odstranjevanje zobnih oblog ohrani zobe in obzobna tkiva zdrava.

  • Učenci 1. razredov imajo na začetku šol. leta poduk pravilnega čiščenja na modelu. Vse šol. leto se 1x mesečno učijo pravilnega umivanja po kosilu v podaljšanem bivanju pod nadzorom dipl. ustne higieničarke.
  • Učenci 2. razredov 1x mesečno želirajo zobe z Elmex gelom ravno tako pod strokovnim nadzorom. Ponovijo demonstracijo čiščenja zob na modelu, opozorjeni so na izrast stalnih zob in morebitne poškodbe.
  • Učenci 3. razredov ponovijo, utrdijo, dopolnijo snov o zgradbi zoba, zdravi in škodljivi prehrani, izvede se naravoslovni dan o zobeh in sodelujejo v akciji za čiste zobe.
  • Učenci 4. razredov spoznajo razvoj bolezni obzobnih tkiv in nastanek kariesa in tekmujejo v akciji za čiste zobe.
  • Učenci 5. razredov spoznajo pomen pravilnih funkcij za pravilno rast in razvoj čeljustnic in so testirani s testnimi tabletami.
  • Učenci  6.  in 7. razredov so glede ustrezne čistosti zob preverjani enkrat v šol. letu s testno tableto. V tem obdobju spoznajo tudi druge pripomočke za čiščenje zob pa tudi  zahtevnejšo tehniko čiščenja, ker le ta pripomore k preprečevanju bolezni obzobnih tkiv – parodontalne bolezni. Ta je v Sloveniji prisotna kar pri 80 – 90% odrasle populacije.

V Vzgojno varstvenih organizacijah (VVO) pa se od starosti približno 3 leta in pol izvaja 1x mesečno učenje umivanja zob v malih skupinah v umivalnicah v ustanovah. V zgodbici Zobomiška otroci spoznajo, da imamo dve vrsti zob, barvajo razne pobarvanke in se ob tem naučijo marsikaj koristnega.

Brez pomoči staršev pa optimalna  ustna higiena ne bo dosežena. Zato vas prosimo, da svoje otroke pri čiščenju zob in varovanju pred gnitjem nadzorujete vsaj do dopolnjenega 10. leta starosti. Zobje vam bodo hvaležni, kasneje pa tudi vaši otroci!

Tukaj pa si lahko prenesete obrazec za večjo motivacijo otrok pri umivanju zob.