telefon: 01 75-08-264
mobitel: 031 590 354
email: cpzopd@zd-logatec.si

PONEDELJEK 09.00 – 16.00
TOREK, SREDA 06.00 – 13.00
ČETRTEK 13.00 – 19.00
PETEK 06.00 – 12.15
SREDA 08.00 – 12.00
TOREK 15.30 – 20.00
ČETRTEK 15.15 – 20.00

POGOJI ZA VSTOP:

 • urejeno osnovno zdravstveno zavarovanje.
 • center je namenjen prebivalcem občin Logatec, Cerknica, Idrija in Cerkno.

PROGRAM: 

 • psihoterapevtska obravnava pri boleznih odvisnosti od prepovedanih drog in ostalih kemičnih in nekemičnih odvisnosti ter alkohola
 • substitucijski program z zdravili (metadon, buprenorfin in morfin s podaljšanim sproščanjem) podprto rehabilitacijo
 • ambulantna detoksikacija
 • napotitev v drug terapevtski center
 • priprava za odhod v terapevtsko skupnost (komune)
 • testiranje na prisotnost metabolitov PAS, alkohola in BZO (pomirjeval)
 • testiranje na okužbe s Hepatitis B in C, HIV
 • cepljenje proti Hepatitisu B

PACIENTI IMAJO PRI NAS NA VOLJO:

 • psihosocialna podpora
 • psihiatrična obravnava
 • psihološka obravnava
 • obravnava družine
 • partnerska obravnava
 • svetovanje pri bolezni odvisnosti

NAROČANJE:

ZA VSTOP V PROGRAM NI ČAKALNE DOBE 

NAŠ MOTO:

Nihče ni tako velik,
da ne bi potreboval pomoči
in nihče ni tako majhen,
da je ne bi mogel nuditi.
Kralj Salomon

DOBRODOŠLI