Tajništvo 01 75 08 220
klic v sili 112
dežurni zdravnik 01 75 08 229
Svet zavoda2019-02-20T08:18:51+00:00

Svet zavoda

Svet zavoda
Svet zavoda je organ upravljanja zavoda in šteje 7 članov.

Svet  zavoda sestavljajo:

  • 4 predstavniki ustanovitelja
  • 2 predstavnika delavcev zavoda in
  • 1 predstavnik uporabnikov oz. zavarovancev.

Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta. Člani sveta so lahko izvoljeni največ dvakrat zaporedoma ali imenovani za to funkcijo.

Člani sveta zavoda so:

Predstavniki ustanovitelja:

  • mag. Matjaž Žigon, predsednik Sveta Zavoda
  • Anže Zorman
  • Nevenka Kerezovič
  • Janez Istenič

Predstavnici delavcev zavoda:

  • Katarina Turk, namestnica predsednika Sveta Zavoda
  • Manca Bešvir

Predstavnik uporabnikov oziroma zavarovancev:

  • Metka Rupnik

Obvestilo

Spoštovani!

V primeru suma na koronavirus ne hodite v zdravstveni dom, temveč ostanite doma in se telefonsko posvetujte z ambulanto vašega zdravnika. Tudi v drugih primerih se o nujnosti obravnave za druga stanja posvetuje z ambulanto vašega osebnega zdravnika po telefonu.

Vse obiskovalce zdravstvenega doma obveščamo, da je vstop v stavbo mogoč le skozi glavni vhod. Zjutraj je vstop je mogoč od 7.00 ure dalje. Število oseb, ki bodo lahko hkrati v čakalnicah, bomo omejevali. Prosimo vas, da se držite terminov, na katere ste naročeni in ne prihajate bistveno prej. Tudi v laboratorij ne prihajajte nenaročeni.

Hvala za razumevanje!