Info točka 01 75 08 245
klic v sili 112
dežurni zdravnik 01 75 08 229
Svet zavoda2021-08-03T06:14:23+00:00

Svet zavoda

Svet zavoda
Svet zavoda je organ upravljanja zavoda in šteje 7 članov.

Svet  zavoda sestavljajo:

  • 4 predstavniki ustanovitelja
  • 2 predstavnika delavcev zavoda in
  • 1 predstavnik uporabnikov oz. zavarovancev.

Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta. Člani sveta so lahko izvoljeni največ dvakrat zaporedoma ali imenovani za to funkcijo.

Člani sveta zavoda so:

Predstavniki ustanovitelja:

  • Marija Milojka Kolar Celarc, predsednica Sveta Zavoda
  • Anže Zorman
  • Nevenka Kerezovič
  • Darija Zupančič.

Predstavnici delavcev zavoda:

  • Katarina Hodnik, namestnica predsednika Sveta Zavoda
  • Špela Albreht

Predstavnik uporabnikov oziroma zavarovancev:

  • Mojca Godina