Svet zavoda
Svet zavoda je organ upravljanja zavoda in šteje 7 članov.

Svet  zavoda sestavljajo:

  • 4 predstavniki ustanovitelja
  • 2 predstavnika delavcev zavoda in
  • 1 predstavnik uporabnikov oz. zavarovancev.

Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta. Člani sveta so lahko izvoljeni največ dvakrat zaporedoma ali imenovani za to funkcijo.

Člani sveta zavoda so:

Predstavniki ustanovitelja:

  • mag. Andrej Orač, predsednik Sveta Zavoda
  • Angela Menart
  • Katja Rupnik
  • Ožbej Istenič.

Predstavnici delavcev zavoda:

  • Katarina Turk
  • Špela Albreht

Predstavnik uporabnikov oziroma zavarovancev:

  • Mojca Godina