Info točka 01 75 08 245
klic v sili 112
dežurni zdravnik 01 75 08 229
Zagotavljanje NMP na prireditvah2019-02-18T07:34:47+00:00

Zagotavljanje NMP na prireditvah

Organizatorjem prireditev!

Zadeva: Vloga za nudenje nujne medicinske pomoči na prireditvah – navodila za organizatorje prireditev

Spoštovani,

30.10.2015 je bil sprejet nov Pravilnik o nujni medicinski pomoči. Organizator prireditve je po novem dolžan vsaj 30 dni pred prireditvijo na ZD Logatec poslati vlogo za nudenje NMP na prireditvi (v kolikor se odloči za naš zdravstveni dom).

Vloga mora vsebovati podatke o prireditvi (kliknite za vlogo), tip prireditve in načrt varovanja, kadar je le ta potreben.

Organizator prireditve sam določi tip prireditve na osnovi tabele, ki je v prilogi 16 omenjenega Pravilnika(kliknite za prilogo).

Organizator sam določi načrt varovanja, kadar je le ta potreben.

Popolno vlogo z načrtom varovanja in že določenim tipom prireditve potrdimo v našem zdravstvenem domu. Tako imamo pripravljene osnove dokumente za sklenitev pogodbe o nudenju NMP na prireditvi, kadar je le to potrebno.

 

CENIK ZA ZAGOTAVLJANJE NUJNE MEDICINSKE POMOČI NA PRIREDITVAH

Naziv storitve Cena
Zdravnik 50,00 € / uro
Diplomirana medicinska sestra/
diplomiran zdravstvenik
37,50 € / uro
Zdravstveni tehnik
(voznik reševalec ali spremljevalec)
25,00 € / uro
Reševalno vozilo 1,00 € / km
Osebno reševalno vozilo 0,53 € / km


Cene ur zdravstvene ekipe veljajo za prisotnosti na prireditvi do 8 ur, primeru dalj časa trajajočih prisotnosti se organizatorju prizna 10% popust.

Cena za kilometrino za reševalno vozilo se obračuna v primeru, da je prireditev izven Občine Logatec.

V primeru, da ekipa Zdravstvenega doma Logatec sodeluje na prireditvi, ki je od Logatca oddaljena več kot 30 min, se v čas prisotnosti šteje tudi čas vožnje na lokacijo prireditve.

Cenik je veljaven od 01.04.2013.

Obvestilo

Naročanje na COVID-19 cepljenje.

Spoštovani!

V primeru suma na koronavirus ne hodite v zdravstveni dom, temveč ostanite doma in se telefonsko posvetujte z ambulanto vašega zdravnika. Tudi v drugih primerih se o nujnosti obravnave za druga stanja posvetuje z ambulanto vašega osebnega zdravnika po telefonu.

Vse obiskovalce zdravstvenega doma obveščamo, da je vstop v stavbo mogoč le skozi glavni vhod. Zjutraj je vstop je mogoč od 7.00 ure dalje. Število oseb, ki bodo lahko hkrati v čakalnicah, bomo omejevali. Prosimo vas, da se držite terminov, na katere ste naročeni in ne prihajate bistveno prej. Tudi v laboratorij ne prihajajte nenaročeni.

V ZD Logatec se trudimo zagotoviti varno obravnavo tistih, ki so bolni, zato že na vstopu zdravstveni delavci pri vseh pacientih in obiskovalcih izvajajo preverjanje zdravstvenega stanja s pomočjo vprašalnikov, da bi prepoznali možne bolnike z okužbo z novim koronavirusom, pri katerih so potrebni posebni previdnostni ukrepi.

Na vsa vprašanja odgovarjajte po resnici! Z neresničnimi ali zavajajočimi podatki lahko namreč resno ogrozite ostale paciente in zdravstveno osebje. Prikrivanje zdravstvenega stanja je kaznivo po 177. členu kazenskega zakonika in se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Hvala za razumevanje!