Organizatorjem prireditev!

Zadeva: Vloga za nudenje nujne medicinske pomoči na prireditvah – navodila za organizatorje prireditev

Spoštovani,

30.10.2015 je bil sprejet nov Pravilnik o nujni medicinski pomoči. Organizator prireditve je po novem dolžan vsaj 30 dni pred prireditvijo na ZD Logatec poslati vlogo za nudenje NMP na prireditvi (v kolikor se odloči za naš zdravstveni dom).

Vloga mora vsebovati podatke o prireditvi (kliknite za vlogo), tip prireditve in načrt varovanja, kadar je le ta potreben.

Organizator prireditve sam določi tip prireditve na osnovi tabele, ki je v prilogi 16 omenjenega Pravilnika(kliknite za prilogo).

Organizator sam določi načrt varovanja, kadar je le ta potreben.

Popolno vlogo z načrtom varovanja in že določenim tipom prireditve potrdimo v našem zdravstvenem domu. Tako imamo pripravljene osnove dokumente za sklenitev pogodbe o nudenju NMP na prireditvi, kadar je le to potrebno.

 

CENIK ZA ZAGOTAVLJANJE NUJNE MEDICINSKE POMOČI NA PRIREDITVAH

Naziv storitve Cena
Zdravnik 60,00 € / uro
Diplomirana medicinska sestra/
diplomiran zdravstvenik
48,00 € / uro
Zdravstveni tehnik
(voznik reševalec ali spremljevalec)
43,00 € / uro
Reševalno vozilo 1,00 € / km
Osebno reševalno vozilo 0,53 € / km


Cene ur zdravstvene ekipe veljajo za prisotnosti na prireditvi do 8 ur, primeru dalj časa trajajočih prisotnosti se organizatorju prizna 10% popust.

Cena za kilometrino za reševalno vozilo se obračuna v primeru, da je prireditev izven Občine Logatec.

V primeru, da ekipa Zdravstvenega doma Logatec sodeluje na prireditvi, ki je od Logatca oddaljena več kot 30 min, se v čas prisotnosti šteje tudi čas vožnje na lokacijo prireditve.

Cenik je veljaven od 01.02.2023.