Tajništvo 01 75 08 220
klic v sili 112
dežurni zdravnik 01 75 08 229
Uprava2019-02-18T15:36:58+00:00

Uprava

DIREKTORICA: 

mag. Mateja Kunc

Tel. številka:    (01) 75-08-220
E-naslov: mateja.kunc@zd-logatec.si

POMOČNICA DIREKTORICE ZA ZDRAVSTVENO NEGO, GMS: 

Marija Šemrov, dipl. med. sestra

Tel. številka:    (01) 75-08-223
E-naslov: marija.semrov@zd-logatec.si

STROKOVNI VODJA: 

Špela Albreht, dr. med., spec. druž. med.

Tel. številka:    (01) 75-08-223
E-naslov: spela.albreht@zd-logatec.si

TAJNIŠTVO:

Vlasta Justin

Tel. številka:    (01) 75-08-220
E-naslov: tajnistvo@zd-logatec.si

EKONOMAT: 

Tjaša Krička

Tel. številka:    (01) 75-08-224
E-naslov: ekonomat@zd-logatec.si

OBRAČUN OD IN KNJIGOVODSTVO: 

Erika Martinšek

Tel. številka:    (01) 75-08-221
E-naslov: erika.martinsek@zd-logatec.si

Jerneja Lampe

Tel. številka:    (01) 75-08-220
E-naslov: jerneja.lampe@zd-logatec.si

Maja Kavčič

Tel. številka:    (01) 75-08-221
E-naslov: maja.kavcic@zd-logatec.si