Info točka 01 75 08 245
klic v sili 112
dežurni zdravnik 01 75 08 229
Uprava2023-09-06T10:58:52+00:00

Uprava

DIREKTORICA: 

Urška Tomič, mag. zdr. nege

Tel. številka:    (01) 75-08-220
E-naslov: urska.tomic@zd-logatec.si

POMOČNICA DIREKTORICE ZA ZDRAVSTVENO NEGO, GMS: 

Tina Sabadin, mag. zdr. nege

Tel. številka:    (01) 75-08-223
E-naslov: tina.sabadin@zd-logatec.si

STROKOVNI VODJA: 

Lucija Jagodic Klipšteter, dr. med.

Tel. številka:    (01) 75-08-220
E-naslov: jagodic.klipsteter.lucija@zd-logatec.si

VODJA FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE:

mag. Mateja Kunc

Tel. številka:    (01) 75-08-257
E-naslov: mateja.kunc@zd-logatec.si

TAJNIŠTVO:

Vlasta Justin, dipl. org. tur.

Tel. številka:    (01) 75-08-220
E-naslov: tajnistvo@zd-logatec.si

EKONOMAT: 

Maja Kavčič, poslovni sekretar

Tel. številka:    (01) 75-08-224
E-naslov: ekonomat@zd-logatec.si

OBRAČUN OD IN KNJIGOVODSTVO: 

Erika Martinšek, rač. za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode

Tel. številka:    (01) 75-08-221
E-naslov: erika.martinsek@zd-logatec.si

Tjaša Krička, dipl. upr. ved.

Tel. številka:    (01) 75-08-269
E-naslov: tjasa.kricka@zd-logatec.si

Gordana Pirc

Tel. številka:    (01) 75-08-224
E-naslov: gordana.pirc@zd-logatec.si

OBRAČUN ZDRAVSTVENIH STORITEV:

Jerneja Lampe

Tel. številka:    (01) 75-08-268
E-naslov: jerneja.lampe@zd-logatec.si