Info točka 01 75 08 245
klic v sili 112
dežurni zdravnik 01 75 08 229
Medicina dela, prometa in športa2022-01-06T10:28:38+00:00

Medicina dela, prometa in športa

Vesna Zadnikar, dr.med., spec. med. dela prometa in športa 

Saša Ivančič, srednja medicinska sestra

Matej Nartnik, diplomirani zdravstvenik

Za pregled se je potrebno potrebno naročiti, osebno, po telefonu ali preko e-pošte md@zd-logatec.si.

 Za zdravniške preglede za VOZNIKE zaradi povečanega števila pregledov do nadaljnjega sprejemamo samo občane iz Občine Logatec.

Zaradi povečanega obsega dela do nadaljnjega ne sklepamo novih pogodb s podjetji.

Cenik MDPŠ

Telefon: 01 7508-248
TOREK (1. teden v mesecu) 13.00 – 19.00
SREDA, ČETRTEK 07.00 – 13.00
PETEK (razen 1. teden v mesecu) 07.00 – 13.00

ANTI COVID-19 PRIPOROČILA

Pred nami je nov izziv. Dokažimo, da s skupnimi močmi lahko dosežemo veliko. V sedanjih kriznih časih lahko še utrdimo naše dobro sodelovanje.

Kontakt za podjetja, ki imajo sklenjeno pogodbo z ZD Logatec je  možen preko elektronske pošte: vesna.zadnikar@zd-logatec.si  oz. po predhodnem dogovoru.

Podrobnejša priporočila in navodila lahko dobite na spletni strani Združenja za medicino dela: https://www.anticovid.zmdps.si/  in spletni strani NIJZ- https://www.koronavirus(SARS-COV-2)

Veliko zdravja vam želi, 

Kolektiv medicine dela ZD Logatec

 

 

PODROBNEJŠA NAVODILA ZA DELODAJALCE 

Za preprečevanje in dobro sodelovanje je dobro, da se zagotovi- »krizni tim«, ki analizira in določa ukrepe (vodja, člani) in dopolnitev priročnika za krizno komuniciranje.

Določiti odgovorne osebe za izvedbo ukrepov, to so vodje posameznih področij/enot, oddelkov; dnevna izmenjava mnenj kriznega tima in sprotnega preverjanja zadovoljivosti, ustreznosti že določenih ukrepov ali z namenom dopolnjevanja ukrepov.

Povzemam še ostale nujne ukrepe:

 • Izobesiti plakate za strogo upoštevanje splošnih higienskih ukrepov glede umivanja rok, kašljanja, razkuževanja, distance med delavci… Plakate najdete v povezavah spodaj;
 • Poleg tega je potrebno obveščanje preko interneta, e-pošte in internih televizij, dodatno je potrebno še ustno izpostaviti pomen simptomov značilnih za okužbo s korona virusom in zahtevo, da se v primeru teh simptomov zaposleni pred prihodom na delo obrnejo za nasvet na svojega osebnega zdravnika;
 • Določiti način komuniciranja na delu: oboleli (potencialno oboleli) – nadrejeni vodja in poti sporočanja in definirati ukrepe ravnanja z obolelim. Podrobnejše informacije v primeru suma na okužbo lahko dobite na številki 080/14-04 vsak dan.
 • Pisno povzeti ključna pravila obnašanja zaposlenih (od izvajanja osnovne higiene do nevarnosti v primeru zapuščanja domov/ območja Slovenije in dolžnosti obveščanja delodajalca) in jih vsakemu posebej vročiti, pripravljeno v slovenskem in po potrebi hrvaškem jeziku.
 • Prilagoditi urnik prostora za malico tako, da ne prihaja do križanja zaposlenih iz različnih oddelkov, razmak med mizami mora biti večji, med menjavo oddelkov je določeno razkuževanje miz, stolov in intenzivno zračenje ter čiščenje hodnikov do prostora za malico;
 • Kajenje poteka na točno določenih mestih zunaj objekta, v času virusa smo določili razdaljo 2 m med kadilci, seveda na območju dovoljenemu za kajenje;
 • Trenutno ne moremo izvajati predhodnih pregledov, pričeli bomo z izvajanjem le nujnih pregledov za nemoteno delovanje posamezne delovne organizacije, ki mora v tem času opravljati svoje delo po načelih varnega delovnega okolja in je pomembna za širšo skupnost. Odločitev glede novih zaposlitev je na strani delodajalca. Podrobnejša navodila in opredelitve glede nujnih predhodnih pregledov še nismo prejeli.
 • Dvigala niso v uporabi, razen za tovorni promet in samo pooblaščene osebe, poostreno čiščenje je določeno tudi za dvigala;
 • Prilagoditi organiziran prevoz zaposlenih tako, da se skupaj na delo vozijo osebe iz istih oddelkov.

Zaposleni v proizvodnji naj imajo že zaradi narave dela na razpolago vso zaščitno opremo (rokavice, maske…). Prav tako naj se jim omogočijo pogoji za izvajanje higienskih zahtev. Dnevno preoblačenje in pranje/likanje oblačil je ustaljen režim, ki ga je potrebno dosledno izvajati tudi sedaj. Vsi, ki se dodatno želijo opremiti z zaščitno opremo, naj le to lahko prejmejo, sicer naj jo uporabljajo tisti zaposleni, kjer je to zahteva delovnega mesta.

Uporaba mask je določena s strani navodil Ministrstva za zdravje – tekočih navodil. Vsakega zaposlenega, ki bi kazal kakršnekoli znake prehlada ali podobno je potrebno takoj iz delovnega procesa in napotiti k osebnemu zdravniku, enako v primerih kakršnih koli drugih indikacij, ki bi lahko pomenile okužbo s virusom;

 • Povečati frekvenco zračenja pisarn in večnamenskih prostorov, garderob, razkuževanja kljuk, pip, stikal, delovnih površin, sanitarnih prostorov…Namestitev dodatnih razkuževalnikov v vseh enotah in zagotovitev določenega števila mask (npr. maloprodaja, varnostna služba);
 • Zagotoviti se mora varnostna razdalja (1,5-2 m) in jo prilagoditi procesu Zagotoviti je potrebno kapaciteto dela zaradi zagotavljanja kontinuitete tehnološkega procesa in procesa proizvodnje-odpreme.
 • Omejiti interne sestanke le na tiste z stopnjo nujnosti, sicer se zadeve urejajo preko drugih medijev in določiti minimalne razdalje med zaposlenimi v pisarnah, na sestankih. V primeru sestankov zapisati prisotnost zaradi epidemiološke sledljivosti udeležencev.
 • Omejiti in po potrebi prepovedati vse zunanje obiske ali aktivnosti, poslovne poti, dati priporočila za primer, ko delavec izrablja letni dopust (omejitev gibanja, samoizolacija…).
 • Identifikacija morebitnih nujnih vstopov na območje delovne organizacije in obvezna oprema z masko in razkuževanje rok, kontrola od kod obiskovalec prihaja in po kateri poti se bo gibal.
 • Dostavna vozila – šoferji in ostali vozniki motornih vozil ne smejo zapustiti svojih vozil ( kabin), v kolikor je to možno, prejmejo še masko, rokavice in si razkužijo roke.
 • Uvesti delo od doma, prilagoditi delovni čas zaposlenim, kjer to delovni proces dopušča (npr. v isti pisarni eden delavec dopoldan, drugi delavec popoldan).
 • Dogovoriti se z zaposlenimi (predvsem v režiji) za izmenično izrabo dopustov.
 • Uvesti »čakanje na delo, delo od doma ali odrediti drugo delo (realizirati, oz. predvideti in planirati možne opcije za primer, če bi bilo to potrebno).
 • V delovni organizaciji je potrebno s pomočjo specialista MDPŠ določiti kateri delavci sodijo v rizično skupino zaposlenih.
 • Le ti se prerazporedijo ali pa napotijo na delo od doma. V primeru postopne ustavitve delovnega procesa ali pri določanju dela od doma ali čakanja na delo je potrebno upoštevati prednostne kategorije zaposlenih (sladkorna bolezen, neurejeni krvni pritisk, nosečnice, kronične bolezni dihal, rakava obolenja in osebe na bioloških in imunosupresivnih zdravilih, bolniki po transplantaciji organov in še ostale bolezni, ki so opredeljene s strani Ministrstva za zdravje in po presoji pooblaščenega spec. MDPŠ).

Začasna prekinitev delovnega procesa 

Kjer z organizacijskimi in higienskimi ukrepi ni mogoče zagotoviti varnih delovnih pogojev, svetujemo začasno prekinitev delovnih procesov.

Za kakršnekoli dodatne pojasnitve kontaktirajte pooblaščenega specialista medicine dela, prometa in športa.

Vesna Zadnikar dr.med., spec. MDPŠ

PRILOGE

OBR OP14 MD1 – VPRAŠALNIK MDPŠ

Kako obvladovati stres, zmanjšati občutke strahu, panike in zaskrbljenosti zaradi koronavirusa

Nosečnost in porod v času širjenja okužbe s COVID-19

Pravilna namestitev zaščitne maske za enkratno uporabo

Nasveti za umivanje rok

Psihološki priročnik v zvezi s koronavirusom

Razporeditev rizičnih skupin zaposlenih

Telefoni za pomoč v stiski