Vesna Zadnikar, dr. med., spec. med. dela prometa in športa 

Boštjan Rejec, dr. med., spec. med. dela prometa in športa 

Saša Ivančič, srednja medicinska sestra

Monika Bizjak, diplomirana medicinska sestra

Za pregled se je potrebno potrebno naročiti, osebno, po telefonu ali preko e-pošte md@zd-logatec.si.

 Za zdravniške preglede za VOZNIKE zaradi povečanega števila pregledov do nadaljnjega sprejemamo samo občane iz Občine Logatec.

Zaradi povečanega obsega dela do nadaljnjega ne sklepamo novih pogodb s podjetji.

INFORMACIJE – NAROČANJE IN NAPOTKI
Zaradi organizacije dela, zdravstvene preglede opravljamo na osnovi predhodnega osebnega ali telefonskega dogovora (01) 7508 248.

Zaradi ne fiksnega urnika dela, dobite informacije glede delovnega časa, na odzivniku zgoraj navedene telefonske številke.


Naš dispanzer medicine dela, prometa in športa opravlja:

 • preventivne zdravstvene preglede pred zaposlitvijo,
 • obdobne in druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede,
 • zdravstvene preglede za voznike vseh kategorij,
 • preventivne zdravstvene preglede športnikov in rekreativcev,
 • dodatna mnenja za ZK in IK
 • analize tveganj in zdravstvene ocene delovnih mest ter naloge pooblaščenega zdravnika v skladu z  Zakonom o varnosti in zdravja pri delu.

Storitve, ki jih opravlja dispanzer medicine dela, prometa in športa, so plačljive s strani naročnika, delodajalca oziroma samoplačnikov.

Za predhodni in usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregled prinesite:

 • napotnico (Obr. 8,204 oz. Obr. 8,205), ki jo izpolni, podpiše in žigosa delodajalec;
 • potrjeno zdravstveno izkaznico in veljavni osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list),
 • očala ali kontaktne leče, če jih nosite oziroma jih imate predpisane,
 • druge medicinske pripomočke, če jih uporabljate,
 • vozniško dovoljenje, če se zaposlujete ali delate kot voznik,
 • diabetični karton, če ste sladkorni bolnik,
 • izvide specialističnih pregledov, ki bi lahko vplivali na oceno delovne sposobnosti,
 • odločbo ZPIZ Slovenije o delazmožnosti (invalidi II. in III. kategorije),
 • zdravstveni karton ali izpisek iz zdravstvenega kartona (dobite jih pri osebnem zdravniku).
 • na pregled pridite tešči.

Za zdravstveni pregled kandidata za voznika motornih vozil ali podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja prinesite s seboj:

 • veljavni osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list),
 • vozniško dovoljenje (če ga že imate),
 • zdravstveni karton ali izpisek iz zdravstvenega kartona (dobite jih pri osebnem zdravniku),
 • izvide okulista, očala oz. kontaktne leče, če jih nosite ali jih imate

Izpolnjevanje DD1 obrazca

 • Delovna organizacija nam pošlje kontakt pacienta in podatek o morebitni predhodni predstavitvi pacienta na IK,
 • Delovna organizacija nam mora dostaviti DD1 obrazec, katerega je predhodno delno izpolnil varnostni inženir podjetja
 • DD1 se izpolnjuje v prisotnosti pacienta in zdravnika

 V našem dispanzerju opravljamo naslednje preiskave:

 • elektrokardiografijo (EKG – preiskava električnega potenciala srčne mišice),
 • spirometrijo (preiskava zmogljivosti dihalnih poti),
 • testiranje vida na aparat Optovist (ostrina vida na blizu, daleč, barvni, nočni in globinski vid, forija, orientacijsko vidno polje),
 • perimetrijo (preiskava vidnega polja),
 • audiometrijo (ADG – preiskava sluha),
 • bitermalni frekvenčni vestibulogram (preiskava vzdraženosti aparata za ravnotežje notranjega ušesa),
 • antropometrijo z oceno prehranjenosti  (ITM)

Psihološko testiranje pacienti zaenkrat opravljajo v Ljubljani, ki ga opravlja dipl. psih. ŽERJAV Miran in v ZD Idriji, ki ga opravlja uni. dipl. psih. DREV Katarina.

Spoštovani pacienti!

V zadnjem času je vedno več pacientov, ki iščejo informacijo v našem dispanzerju zaradi dvoma o zmožnosti za vožnjo osebnega avtomobila  na pobudo izbranega specialista ali zaradi tega ker morajo zaradi prekrška opraviti pregled pri specialistu MDPŠ.

 V takem primeru morajo vozniki opraviti KONTROLNI pregled pri pooblaščenem izvajalcu medicine dela. Naš dispanzer NI uvrščen med pooblaščene izvajalce kontrolnih pregledov. Zato teh pregledov ne smemo opravljati.

Prilagamo vam seznam pooblaščenih izvajalcev za celo Slovenijo, ki je določen  s strani Ministrstva za zdravje. 

Zahvaljujem se vam za razumevanje.

                                                                        Vesna Zadnikar dr.med. spec. MDPŠ


Zakonska osnova: Zakon o voznikih (ZVoz-1) (Uradni list RS, št. 92/22 – uradno prečiščeno besedilo in 153/22)

85. člen (kontrolni zdravstveni pregled)

(1) Na kontrolni zdravstveni pregled se napoti imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, če:

 1. mu je bila v zadnjih dveh letih najmanj dvakrat pravnomočno izrečena sankcija za prekršek ali kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče;
 2. se je pri njem pojavil sum bolezenskega stanja, okvara ali hiba, katerih simptomi lahko predstavljajo nevarnost v cestnem prometu.

(2) Na kontrolni zdravstveni pregled se napoti tudi voznik, učitelj vožnje ali spremljevalec, če se s toksikološko preiskavo ugotovi prisotnost prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi in njihovih presnovkov.

(3) Kontrolni zdravstveni pregled morajo opraviti: oseba, ki ji je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, preden vloži predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, oseba, ki ji je bila sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja izvršena, in imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki mu je bilo vozniško dovoljenje začasno odvzeto po zakonu, ki ureja prekrške, če vloži predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja pred pravnomočnim zaključkom postopka o prekršku.

(4) Kontrolnega zdravstvenega pregleda se lahko udeleži tudi imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja enkrat v dveh letih od tedaj, ko je bil prvič pravnomočno kaznovan zaradi prekrška vožnje pod vplivom alkohola, če je bilo ugotovljeno, da je imel v organizmu več kot 0,80 grama do vključno 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,38 miligrama do vključno 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.


Pooblaščeni izvajalci MDPŠ

 1. OBMOČNA ENOTA CELJE:
  Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje

Preglede opravljajo na naslednjih lokacijah:

 • Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, tel. 03 543 44 03

Preglede opravljajo specialisti medicine dela, prometa in športa:

 • Miljana Žitko Mastnak, tel: 03 5 434 413
 • Sašo Djurić, tel: 03 5 434 403
 • Rudi Čajevec, tel: 03 5 434 402
 1. OBMOČNA ENOTA KOPER:
  Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva ulica 3, 6000 Koper

Preglede opravljajo na naslednji lokaciji:

 • Zdravstveni dom Koper – Enota Bonifika, Ljubljanska cesta 6a, tel. 05 66 47 355

Preglede opravljajata specialista medicine dela, prometa in športa:

 • Oskar Renko, tel: 05 6647 346
 • Jadran Kleibencetl, tel: 05 6647 344
 1. OBMOČNA ENOTA KRANJ:
  Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj

Preglede opravljajo na naslednjih lokacijah:

 • Zdravstveni dom Kranj, Gosposvetska ulica 10, 4000 Kranj, tel. 04 208 22 66

Preglede opravljajo specialisti medicine dela, prometa in športa:

 • Simona Javornik
 • Tatjana Črv, tel. 04 586 81 46
 • Matevž Kržišnik
 • Metka Teržan
 1. OBMOČNA ENOTA KRŠKO:
  Aristotel zdravstveni center d.o.o., Ilije Gregoriča 18a, 8270 Krško

Preglede opravljajo na naslednji lokaciji:

 • Aristotel Krško, Kolodvorska ulica 7a, 8270 Krško, tel. 07 49 03 000

Preglede opravljajo specialisti medicine dela, prometa in športa:

 • mag. Silvija Kovač
 • Daniela Vukmanić Čabraja, Edita Bergant Brnadić
 • mag. Stanislav Sunčič
 • prim. Bojan Lovše
 1. OBMOČNA ENOTA LJUBLJANA:
  Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, Grablovičeva 42, 1525 Ljubljana

Preglede opravljajo na naslednji lokaciji:

 • Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, Grablovičeva 42, 1525 Ljubljana

Preglede opravljajo specialisti medicine dela, prometa in športa:

 • dr. Alenka Franko
 • dr. Alenka Škerjanc
 • dr. Andrea Margan
 • Martin Kurent

Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Preglede opravljajo v Centrih medicine dela, prometa in športa na naslednjih lokacijah:

 • Zdravstveni dom Ljubljana Center, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana, tel. 01 472 37 48
 • Zdravstveni dom Ljubljana Moste – Polje, Preglov trg 14, 1000 Ljubljana, tel. 01 547 28 45
 • Zdravstveni dom Ljubljana – Šiška, Derčeva ulica 5, 1000 Ljubljana, tel. 01 581 53 32
 • Zdravstveni dom Ljubljana – Vič Rudnik, Šestova ulica 10, 1000 Ljubljana, tel. 01 200 45 38

Preglede opravljajo specialisti medicine dela, prometa in športa:

 • mag. Alenka Lestan, tel. 01 472 37 56
 • Majda Koser Zore
 • Tadeja Nagode
 • mag. Neda Dovjak
 • Irena Žužman
 • mag. Dušanka Rozman Perko
 • Marijana Nadižar Cerar
 • Sabina Dietner
 • Neva Marušič
 • Alenka Vojvoda
 • Mateja Bukovec
 • Alenka Trstenjak

ZVD, Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana

Preglede opravljajo v Dispanzerjih Medicine dela, prometa in športa na lokaciji Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana – Polje; tel. 01 585 51 00

Preglede opravljajo specialisti medicine dela, prometa in športa:

 • dr. Marjan Bilban
 • Jožica Zabukošek
 • Polona Savič
 • Maja Mikša Podobnik

URI Soča Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča, Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana

Opravljajo preglede za osebe z omejenimi telesnimi zmožnostmi, ki potrebujejo prilagojeno vozilo.

Preglede opravljajo v Dispanzerjih Medicine dela, prometa in športa na zgoraj navedeni lokaciji; tel. 01 47 58 100

Preglede opravljajo specialisti medicine dela, prometa in športa:

 • Ksenija Šterman, dr. med.
 • Franjo Velikanje, dr. med.
 • Bojan Pelhan, dr. med.
 1. OBMOČNA ENOTA MURSKA SOBOTA:
  Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

Preglede opravljajo v Dispanzerjih Medicine dela, prometa in športa na zgoraj navedeni lokaciji; tel. 02 534 13 18

Preglede opravljata specialista medicine dela, prometa in športa:

 • Stjepan Zlatko Radić, tel. 02 534 13 23
 • Alvijan Šiška
 • Lidija Žinkovič
 1. OBMOČNA ENOTA MARIBOR:
  Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor

Preglede opravljajo v Dispanzerjih Medicine dela, prometa in športa na naslednjih lokacijah:

 • Dispanzer medicine dela, prometa in športa Ulica talcev 9, 2000 Maribor, tel. 02 228 62 00
 • Dispanzer medicine dela, prometa in športa Tezno, Zagrebška 84/a, 2000 Maribor
 • Dispanzer medicine dela, prometa in športa Ruše, Stadionska 4, 2342 Ruše

Preglede opravljajo specialisti medicine dela, prometa in športa:

 • Miran Becner, tel. 02 22 86 245
 • Maja Rebernik Vele
 • Jasminka Mamula
 • Milenka Drozg Borko
 1. OBMOČNA ENOTA NOVO MESTO:
  Aristotel, zdravstveni center d.o.o., Ilije Gregoriča 18a, 8270 Krško

Preglede opravljajo na naslednji lokacijI:

 • Aristotel Novo mesto, Gubčeva ulica 22, 8000 Novo mesto, tel. 07 33 15 293

Preglede opravljajo specialisti medicine dela, prometa in športa:

 • mag. Silvija Kovač
 • Daniela Vukmanić Čabraja
 • Edita Bergant Brnadić
 • prim. Bojan Lovše
 1. OBMOČNA ENOTA RAVNE NA KOROŠKEM:
  Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, Ob suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem

Preglede opravljajo v Dispanzerjih Medicine dela, prometa in športa na zgoraj navedeni lokaciji; tel. 02 87 05 200

Preglede opravljajo specialisti medicine dela, prometa in športa:

 • mag. Stanislav Pušnik, tel. 02 870 52 63
 • Bojan Jezernik
 • Gabriela Keber
 • Miran Becner

Vir podatkov o pooblaščenih izvajalcih zdravstvene dejavnosti je Ministrstvo za zdravje.

Tagi: seznam pooblaščenih izvajalcev kontrolnih pregledov voznikov, zdravstveni pregled, zdravniški pregled, pregled za izpit, kontrolni pregledi voznikov, kontrolni zdravstveni pregled, zdravniški pregled za vozniški izpit maribor, zdravniški pregled za vozniški izpit ljubljana, medicina dela, prometa in športa

CENIK SAMOPLAČNIŠKIH STORITEV MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA

Naziv Cena v €
NADALJNJA OSKRBA 4,78
EKSPERTIZA SPEC.POSAM. 87,22
R 7 13,96
PERIMETRIJA-VIDNO POLJE (MALA) 14,45
NIKTOMETRIJA 14,45
ŠT ADG (PRAŽNA TONALNA AM) 30,50
VTG – Bitermalni kalorični test z z 48,09
EKG 6,93
SPIROMETRIJA 15,73
NAVADNI PREDHODNI PREGLED 31,84
SPECIALNI ZDRAVSTVENI PREGLED 47,76
PRIPR.ZDR.POTRDILA 5,07
PRIPR.ZDRAV.SPRIČEVALA 20,29
DUPLIKAT ZDR. POTRDILA/SPRIČEVALA 12,10
OGLED DEL.MESTA S POROČILOM O DELOV 39,96
CILJANI PREGLED 24,24
PREGLED ŠPORTNIKA  82,50
DODATEK K ZDRAVSTVENI OCENI COVID 27,50
CIKLOERGOMETRIJA 63,00
RTG SLIKANJE Z ODČITAVANJEM 36,00
RTG  + PULMOLOŠKI PREGLED 45,90
OFTALMOLOŠKI PREGLED 17,60
RAZNA POTRDILA 14,61
PSIHOLOŠKO TESTIRANJE IMDPŠ 93,00
SVETOVANJE DELODAJALCU (DD1) 61,76
PERIMETRIJA – VIDNO POLJE (VELIKA) 30,88
OBREMENITVEN TEST NA TEKOČEM TRAKU 85,00
URA SPECIALISTA MDPŠ 55,00
PSIHOLOŠKO TESTIRANJE (MIRAN ŽERJAV 35,00
PSIHOLOŠKO TESTIRANJE (DREV KATARIN 45,00
URA MEDICINSKE SESTRE 35,20
ZDR.PREGLED 1. (A,A1,A2,AM,B,B1,BE, 55,95
ZDR.PREGLED 2. (C,CE,C1,C1E,DE,D1,D 78,33
ZDR.PREGLED VOZNIKA ZA PODALJ. VOZN 41,03
ZDRAVSTVENI PREGLED S SVETOVANJEM 55,95
ODVZEM MATERIALA 1,12
ODVZEM KRVI Z ANTIKOAGULANTOM 2,99
ODVZEM URINA 1,12
PROTEINI 1,09
S-KREATININ 4,59
BILIRUBIN 3,27
S-GLUKOZA 1,96
S-TRIGLICERIDI 4,37
S-HOLESTEROL 2,63
S-HDL HOLESTEROL 3,05
S-LDL HOLESTEROL 4,37
S-NATRIJ 1,54
S-KALIJ 1,54
S-KALCIJ 3,11
S-MAGNEZIJ 3,18
U-SEDIMENT 3,05
U-OSNOVNA ANALIZA 3,21
S-LDH 1,38
S-AST 2,86
S-ALT 2,86
S-KREATININ  KINAZA 5,23
S-GAMA GT 4,27
S-ALFA AMILAZA 3,76
S-LIPAZA 4,72
S-ALKALNA FOSFATAZA 3,95
S-CRP 3,43
S-REVMATOIDNI FAKTOR 2,76
BLATO NA PARAZITE 3,18
HEMOGRAM 1,73
SEDIMENTACIJA 1,70
S-SEČNINA 2,15
HB glikozilirani hemoglobin 26,23
S-SEČNA KISLINA 3,66
HISTL. PREISKAVA PSA 10,00
HIST. PREISKAVA S-CEA 15,00
S-CDT 22,50
S-FERITIN 7,00
HBS AG 7,95
VITAMIN D 32,00
VITAMIN B12 9,00
DOLOČITEV DROG V URINU 22,00
PROTITELESA IgE 5,39
STROŠKI POŠTNINE 1,00
KRVNA SKUPINA, RH FAKTOR 15,50
Hepatitis C virus – presejalni test 20,00
HIV – 1.2.0 – protitelesa, presejal 12,50
S-Progesteron 12,00
S-Estradiol 12,00
S-Kortizol 14,00
S-TESTOSTERON 11,00
VARICELA ZOSTER VIRUS VZV PROTITELE 24,50
S-ŽELEZO 3,95
TSH 5,78
TSH 3 5,78
TSH 4 5,78

Cenik velja od 20.03.2024.

Urška Tomič, direktorica

 

CENIK PREGLEDOV KANDIDATOV ZA VOZNIKE

ŠIFRA VRSTA ZDRAVSTVENEGA PREGLEDA CENA
Š0001

Zdravstveni pregled kandidata za voznike prve skupine

(A, A1, A2, AM, B, B1, BE, F, G)

55,95 EUR
Š0002

Zdravstveni pregled kandidata za voznike druge skupine

(C, CE, C1, C1E, DE, D1, D, D1E)

78,33 UR
Š0003 Zdravstveni pregled voznika za podaljšanje vozniškega dovoljenja 41,03 EUR
Š0004 Zdravstveni pregled s svetovanjem 55,95 EUR

Cenik velja od 21.12.2022.

Urška Tomič, direktorica