Info točka 01 75 08 245
klic v sili 112
dežurni zdravnik 01 75 08 229
Reševalni prevozi2019-02-12T15:47:06+00:00

Reševalni prevozi

Reševalna služba Zdravstvenega doma Logatec je ena najmanjših in verjetno najmlajših reševalnih služb v Sloveniji. Po veljavni mreži je razporejena v 1B enoto. Z delom je pričela leta 1995, in sicer na pobudo vodstva Območne obrtne zbornice Logatec, ki je z zelo dobro zastavljeno akcijo zbiranja prostovoljnih sredstev med obrtniki, podjetniki, občani ter ob podpori občine zbrala sredstva za nakup prvega reanimobila.
S tem sodobno opremljenim vozilom so se uresničile večletne želje zdravnikov in zdr. tehnikov ter ustvarili pogoji za ustrezno pomoč urgentnim bolnikom in poškodovancem. Le zdravstveni delavci vemo, kako je, zlasti v nujnih stanjih, odločujoča hitra strokovna pomoč. V preteklosti smo namreč prevečkrat in mnogo predolgo čakali na hiter prevoz najtežje poškodovanih ali obolelih.
V delo NMP se poleg štirih zdravstvenih tehnikov vključujejo tudi vsi zdravniki našega ZD ter medicinske sestre in tehniki, ki opravljajo svoje delo tudi v ambulantah. Letno oskrbimo in prepeljemo okrog 300-320 urgentno poškodovanih in bolnih.

Poleg urgentnih opravljamo tudi nenujne prevoze, in sicer za prve preglede slabo pokretnih pacientov pri specialistih na sekundarnem nivoju. Prevoze na kontrolne preglede in prevoze dializnih bolnikov nam zagotavljajo pogodbeni podizvajalci. Dobro poznavanje domačega terena in velika zagretost zaposlenih nam omogočajo hitre odzivne čase, ki so povsem primerljivi s povprečnimi slovenskimi.

Pokrivamo celotno območje občine Logatec ter avtocesto do Unca oz. Vrhnike. Po potrebi priskočimo na pomoč tudi sosednjim občinam.

Z vozilom WW transporter 4×4, nabavljenim leta 2005, smo dostop do bolj oddaljenih in težje dostopnih predelov še izboljšali, tako da dejansko pokrivamo celotno območje občine v vseh letnih časih in vremenskih razmerah.

Velik poudarek dajemo stalnemu strokovnemu usposabljanju kadrov, z željo nuditi kar najboljšo medicinsko pomoč in oskrbo na terenu in med prevozom. S temi prizadevanji želimo nadaljevati tudi v prihodnje.
V skladu z navodili ZZZS so do reševalnega prevoza upravičeni bolniki, katerim je zdravnik izdal veljavni nalog za reševalni prevoz. Bolniki morajo skupaj z nalogom za reševalni prevoz imeti tudi potrjeno zdravstveno kartico.

Bolniki so samoplačniki za prevoz: 

  • če nimajo naloga za reševalni prevoz,
  • če nimajo urejenega osnovnega zdravstvenega zavarovanja,
  • ob prevozu od doma v socialni zavod, IK (invalidska komisija) in
  • če nimajo urejenega prostovoljnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja so ob nenujnem reševalnem prevozu dolžni plačati % stroškov dodatnega prevoza.

Obvestilo

Naročanje na COVID-19 cepljenje.

Spoštovani!

V primeru suma na koronavirus ne hodite v zdravstveni dom, temveč ostanite doma in se telefonsko posvetujte z ambulanto vašega zdravnika. Tudi v drugih primerih se o nujnosti obravnave za druga stanja posvetuje z ambulanto vašega osebnega zdravnika po telefonu.

Vse obiskovalce zdravstvenega doma obveščamo, da je vstop v stavbo mogoč le skozi glavni vhod. Zjutraj je vstop je mogoč od 7.00 ure dalje. Število oseb, ki bodo lahko hkrati v čakalnicah, bomo omejevali. Prosimo vas, da se držite terminov, na katere ste naročeni in ne prihajate bistveno prej. Tudi v laboratorij ne prihajajte nenaročeni.

V ZD Logatec se trudimo zagotoviti varno obravnavo tistih, ki so bolni, zato že na vstopu zdravstveni delavci pri vseh pacientih in obiskovalcih izvajajo preverjanje zdravstvenega stanja s pomočjo vprašalnikov, da bi prepoznali možne bolnike z okužbo z novim koronavirusom, pri katerih so potrebni posebni previdnostni ukrepi.

Na vsa vprašanja odgovarjajte po resnici! Z neresničnimi ali zavajajočimi podatki lahko namreč resno ogrozite ostale paciente in zdravstveno osebje. Prikrivanje zdravstvenega stanja je kaznivo po 177. členu kazenskega zakonika in se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Hvala za razumevanje!