Reševalna služba Zdravstvenega doma Logatec izvaja nujne, nenujne in sanitetne prevoze. Nujne prevoze izvajamo v sklopu NMP službe.

Pacienti, ki jim po pravilniku ZZZS pripada nenujni ali sanitetni prevoz in imajo izbranega osebnega zdravnika v Zdravstvenem domu Logatec, le tega naročijo v svoji ambulanti, ostali pa na 041 705 394 vsak delovnik od 7.00 do 14.00.

Nenujni reševalni prevoz je potrebno naročiti vsaj en dan prej, najkasneje do 14.00 ure.

Prevoz, ki je naročen kasneje, bo opravljen le, če bo reševalno vozilo na razpolago.

V soboto, nedeljo in med prazniki se nenujni prevozi ne izvajajo.

V zadnjem obdobju se število nenujnih in sanitetnih prevozov povečuje, zato nam pri opravljanju le teh redno na pomoč priskoči zasebna reševalna služba.

Bolniki so samoplačniki v primeru:

  • če ne razpolagajo z veljavnim nalogom za reševalni prevoz
  • če nimajo urejenega osnovnega zdravstvenega zavarovanja
  • ob prevozu iz bolnišnice v tujini
  • ob prevozu v ali iz zdravilišča, če ne gre za nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja
  • ob prevozu od doma v socialni zavod
  • ob prevozu na pregled k invalidski komisiji

Cenik samoplačniških reševalnih prevozov:

  • nenujni reševalni prevoz s spremljevalcem 1,70 EUR/km
  • sanitetni reševalni prevoz 1,36 EUR/km
  • reševalni prevoz, ki je krajši od 24 km se obračuna 40,80 EUR