Info točka 01 75 08 245
klic v sili 112
dežurni zdravnik 01 75 08 229
Patronaža2023-11-15T12:13:38+00:00

Patronaža

INFORMACIJE IN NAROČANJE:

 1. osebno
 2. po telefonu: 051 201 241ali 01 330 43 51 (od ponedeljka do petka od 7.00 do 14.00 ure in v soboto od 7.00 do 12.00 ure)
 3. Elektronsko preko maila: patronaza@zd-logatec.si
 4. Po pošti na naslov: Zdravstveni dom Logatec, Notranjska cesta 2, 1370 Logatec.

Obveščamo vas, da do nadaljnjega patronažna služba dela le v dopoldanskem času. 

PONEDELJEK, TOREK, SREDA, ČETRTEK, PETEK 06.45 – 14.00
TOREK, SREDA, ČETRTEK, PETEK 06.45 – 14.00
PONEDELJEK 12.45 – 20.00
PONEDELJEK, TOREK, SREDA, PETEK 06.45 – 14.00
ČETRTEK 12.45 – 20.00
PONEDELJEK, SREDA, ČETRTEK, PETEK 06.45 – 14.00
TOREK 12.45 – 20.00
PONEDELJEK, TOREK, ČETRTEK, PETEK 06.45 – 14.00
SREDA 12.45 – 20.00
SOBOTA (1x mesečno) 06.45 – 13.00
PONEDELJEK, TOREK, SREDA, ČETRTEK, PETEK 06.45 – 14.00
PONEDELJEK, TOREK, SREDA, ČETRTEK, PETEK 06.45 – 14.00
PONEDELJEK, TOREK, SREDA, ČETRTEK, PETEK 06.45 – 14.00

V patronažnem varstvu je timsko delo nepogrešljivo. Patronažna sestra je član negovalnega in zdravstvenega tima, kar pomeni, da ves čas sodeluje s svojimi sodelavkami. Pogosto si izmenjujemo izkušnje, si pomagamo z nasveti ali celo gremo skupaj na teren. Redno sodelujemo z drugimi strokovnjaki, predvsem s splošnimi zdravniki, zdravniki družinske medicine in laborantkami. Patronažne sestre svoje delo načrtujemo in ga po izvajanju tudi vrednotimo in zabeležimo.

Področja našega dela so:

 • zdravstveno–socialna obravnava posameznika, družine in skupnosti
 • zdravstvena nega otročnice in novorojenčka na domu
 • zdravstvena nega bolnika na domu

Zdravstveno-socialno obravnavo posameznika, družine in skupnosti ter zdravstveno nego otročnice in novorojenčka na domu uvrščamo med preventivno dejavnost, zdravstveno nego bolnika na domu pa med kurativno dejavnost. Zaradi staranja prebivalstva in zgodnjih odpustov iz bolnišnic kurativa velikokrat predstavlja ne le polovico, ampak kar tri četrtine našega dela. Zdravstveno nego načrtujemo in izvajamo izključno po naročilu (delovni nalog, ki ga izda lečeči zdravnik bolnika).

Negovalne intervencije, ki jih izvajamo patronažne sestre, so: 

 • preveze ran, odvzemi šivov, nega stom
 • odvzem laboratorijskega materiala, aplikacija injekcij
 • kontrola krvnega tlaka, kontrola splošnega zdravstvenega stanja
 • poučevanje,…


Otročnice z novorojenčki

Ko pridete domov, vas prosimo, da nas obvestite o porodu. To lahko naredite po telefonu, osebno, preko e-naslova patronaza@zd-logatec.si ali preko pošte na naslov Zdravtveni dom Logatec, Notranjska cesta 2, Logatec.

Z junijem 2018 je ZD Logatec pričel z izvajanjem Programa nadgrajene patronažne obravnave ranljivih skupin, ki ga sofinancirata Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Program obsega izvajanje dodatnih preventivnih aktivnosti, katerih namen je prispevati k vključevanju ranljivih oseb v preventivne programe, zmanjševanja neenakosti v zdravju ter nadgradnja preventivnega dela v patronažnem varstvu:

– izvajanje obravnav novorojenčkov, dojenčkov in otročnic na domu po posodobljenem programu (preverjanje kriterijev ranljivosti pri novorojenčkih, dojenčkih in otročnicah ter izvedba dodatnih patronažnih obiskov glede na algoritem)

– izvajanje EPDS vprašalnika (Edinburška lestvica poporodne depresije) pri materah in ustrezno ukrepanje glede na algoritem;

– vzpostavitev stika z neodzivniki na preventivne preglede v referenčnih ambulantah družinske medicine, ugotavljanje vzroka za neodzivnost in izvedba ukrepa glede na ugotovljeni vzrok (izvedba preventivnega pregleda in/ali nemedikamentoznih obravnav v skladu z opredeljenim algoritmom);

– priprava analize terenskega območja;

– izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih.