INFORMACIJE IN NAROČANJE PATRONAŽNEGA OBISKA NA DOMU:

  1. osebno
  2. po telefonu: 051 201 241ali 01 330 43 51
  3. Elektronsko preko maila: patronaza@zd-logatec.si
  4. Po pošti na naslov: Zdravstveni dom Logatec, Notranjska cesta 2, 1370 Logatec.
PONEDELJEK, TOREK, SREDA, ČETRTEK, PETEK 06.30 – 14.30
PONEDELLJEK, TOREK, SREDA, ČETRTEK, PETEK 06.30 – 14.30
PONEDELJEK, TOREK, SREDA, ČETRTEK, PETEK 06.30 – 14.30
PONEDELJEK, TOREK, SREDA, ČETRTEK, PETEK 06.30 – 14.30
PONEDELJEK, TOREK, SREDA, ČETRTEK, PETEK 06.30 – 14.30
PONEDELJEK, TOREK, SREDA, ČETRTEK, PETEK 06.30 – 14.30
PONEDELJEK, TOREK, SREDA, ČETRTEK, PETEK 06.30 – 14.30
PONEDELJEK, TOREK, SREDA, ČETRTEK, PETEK 06.30 – 14.30


PODROČJE DELA V PATRONAŽNEM VARSTVU:

  • patronažna zdravstvena nega bolnika na domu 
  • patronažna zdravstvena nega nosečnice, otročnice in novorojenčka 
  • zdravstveno socialna obravnavo posameznika, družine in skupnosti

PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA NA DOMU 

Zdravstvena nega bolnika na domu spada med kurativno dejavnost, za katero je potreben delovni nalog, ki ga izda izbrani osebni zdravnik. Patronažne medicinske sestre na domu izvajamo preveze ran, odvzeme šivov, nego stom, odvzeme laboratorijskega materiala, aplikacije injekcij, preveze PICC katetrov in venskih valvul, kontrole krvnega tlaka, krvnega sladkorja ter  kontrole splošnega zdravstvenega stanja. Hkrati svetujemo in nudimo pomoč pri zagotavljanju medicinsko tehničnih pripomočkov, ki jim glede na zdravstveno stanje pripadajo.

PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA NEGA NOSEČNICE, OTROČNICE IN NOVOROJENČKA

Patronažna medicinska sestra obišče otročnico in novorojenca naslednji dan po prihodu iz porodnišnice. Namen preventivnega obiska je zdravstveno vzgojno delo z mamo, ki jo prvih šest tednov imenujemo otročnica ter nadzor njenega zdravstvenega stanja (prehrana, osebna higiena, vzpostavljanje dojenja, fizična aktivnost, čustvovanje,…). Prav tako je naše delo v prvem mesecu usmerjeno v opolnomočenje mame in ostalih družinskih članov v skrbi za novorojenčka (nega novorojenčka in popka, vzpostavljanju dojenja, spremljanju telesne teže, zlatenice in prvo kopanje. Naše zdravstveno vzgojno delo pa se nadaljuje tudi v prvem letu starosti, ko v obdobju četrtega in petega meseca ter desetega do enajstega meseca ponovno obiščemo družino (uvajanje goste prehrane, psihofizični in socialni razvoj dojenčka).

Uporabne povezave:

https://zdaj.net/

http://prvikoraki.si/

ZDRAVSTVENO SOCIALNA OBRAVNAVO POSAMEZNIKA, DRUŽINE IN SKUPNOSTI 

Namen preventivnega obiska patronažne medicinske sestre pri obisku kroničnega bolnika, starostnika, invalida je ohranjanje zdravega načina življenja, preprečevanje morebitnih kroničnih zapletov, poslabšanje bolezni in meritve vitalnih funkcij.

Obiskujemo neodzivnike preventivnih presejalnih programov (SVIT, DORA, ZORA), pri katerih jih motiviramo, da se pregledov udeležijo.

Vzpostavljeno imamo tudi delo v desetih lokalnih skupnostih v občini Logatec, kjer po mesečnem razporedu izvajamo merjenje vitalnih funkcij, krvnega sladkorja ter zdravstveno vzgojno delo in pomoč ranljivim skupinam. Povezujemo se s sodelavkami s Centra za krepitev zdravja in Centra za duševno zdravje odraslih.