Info točka 01 75 08 245
klic v sili 112
dežurni zdravnik 01 75 08 229
Nujna medicinska pomoč2019-12-13T09:42:08+00:00

Nujna medicinska pomoč

ZD Logatec pokriva območje logaške občine s 14.271 (podatek avgust 2015) prebivalci in z radijem delovanja 25 km. V naš zdravstveni dom prihajajo poleg krajanov Logatca tudi prebivalci okoliških vasi in sicer iz Rovt, Medvedjega Brda, Hleviš, Vrha sv. treh kraljev, Hotedršice, Grčarevca in Laz.

Logaška občina leži na pomembni prometni cestni in železniški povezavi. Tako je  za nas zanimiv tudi  dobršen odsek primorske avtoceste z večjim počivališčem Lom.

Teren v občini je kraški in predstavlja možnost  za poplave. Večji industrijski obrat je papirna proizvodnja, hitro se razvija tudi obrtna dejavnost. V preteklih letih se je zaradi izgradnje več stanovanjskih sosesk in posledičnega priseljevanja mladih družin  v občini močno povečalo število prebivalcev. Tako počasi, a vztrajno tudi kolektiv našega zdravstvenega doma  šteje vse več članov.

Glede urgentne službe spadamo v 1B NMP enoto in smo uporabnikom na razpolago 24 ur dnevno vse dni v letu.

Urgenca v našem zdravstvenem domu se imenuje NMP – Nujna medicinska pomoč Logatec.

Začetki segajo daleč v zgodovino delovanja logaškega zdravstvenega doma, reševalno vozilo pa smo prvič dobili leta 1995.

Ob nakupu prvega reševalnega vozila leta 1995 ZZZS Logatcu še ni priznaval programa NMP, zato je takratno vodstvo Zdravstvenega doma organiziralo 24 urno delovanje NMP iz lastnih virov. Delo voznika reševalnega vozila je financirala Občina Logatec, ostale stroške je nosil Zdravstveni dom sam.

Prvo vozilo leta 1995  in drugo vozilo leta 2004 smo kupili s pomočjo krajanov, podjetij, obrtnikov in drugih donatorjev ter s sredstvi Zdravstvenega doma.

Novembra 2008  je bil  v Slovenji sprejet pravilnik o službi NMP. Zdravstvenemu domu  Logatec je zavarovalnica  prvič zares priznala dejavnost 24 urne NMP. Začeli smo delati kot enota 1B.

1B enoti pripada eno reševalno vozilo, vendar smo leta 2011 zaradi vse večjih potreb po nenujnih in sanitetnih prevozih dokupili dodatno  reševalno vozilo.

Večino sredstev za tretje vozilo  konec leta 2011 je zbral Zdravstveni dom sam, 22% pa je prispevalo Ministrstvo za zdravje.  Občina Logatec je vodila razpis.

Od leta 2012, ko imamo  prvič dve reševalni vozili,  opravljamo tudi dobršen del nenujnih prevozov. Tako sami prepeljemo vse nujne in del nenujnih prevozov. Ostale nenujne  prevoze  nam pomaga zvoziti pogodbeni podizvajalec Nis. Že vrsto  let  pri  nenujnih prevozih močno presegamo letni načrt, ki nam ga  dodeli zavarovalnica.

NMP ekipa 1B ZD Logatec smo ekipa mladih in živahnih ljudi, s posebnimi znanji s področja nujne medicinske pomoči, ki delamo 24 ur dnevno vse dni v letu.

V zadnjem poldrugem desetletju smo bili priča velikega napredka v medicini na področju urgentne medicine, zato se v kolektivu pridno izobražujemo na kongresih, tečajih in delavnicah. Pogosto si sami naredimo tudi interne vaje, na katerih vadimo praktične veščine reševanja in obdelujemo novosti s področja urgentne medicine.  Enkrat letno pripravimo skupno vajo s Prostovoljnim gasilskim društvom Dolenji Logatec, s Policijo Logatec. Leta 2012 smo vadili tudi z Gorsko reševalno službo in z jamarji in s helikopterjem. Naši predstavniki ekip NMP se že nekaj let udeležujejo mednarodnega tekmovanja ekip NMP na Rogli. Leta 2011 smo bili na tem tekmovanju drugi.

Udeležili  smo se državne vaje VLAK 2012, v kateri smo aktivno sodelovali v procesu slovenskih priprav na morebitno masovno nesrečo.  V preteklih letih smo aktivno pomagali pri masovni nesreči na dolenjski avtocesti in pri balonarski nesreči.

Naši zaposleni že vrsto let predavajo na tečajih prve pomoči in osnov reševanja učijo bodoče šoferje. Ekipe bolničarjev pa  se ob pomoči naših predavateljev naučijo osnov prve pomoči in se nato pomerijo na tekmovanjih, na katerih že vrsto let dosegajo lepe rezultate. Nekateri naši člani ekipe NMP so tudi požrtvovalni in sposobni prostovoljni  gasilci. Le ti se v reševanje pogosto vključijo tudi izven  svojega rednega delovnega časa. Nujno pomoč zadnja leta nudimo tudi na prireditvah.

Pri našem delu poseben pomen dajemo  varnosti.

Pri nas se kalijo  študenti dodiplomskega študija medicine,  zdravniki – specializanti družinske medicine,  dijaki in pripravniki po končani srednji zdravstveni šoli in študenti visoke šole za zdravstveno nego, saj ima  naš zdravstveni dom  dve mentorici za  študente medicine, specializante družinske medicine in  status učne ustanove za zdravstveno nego. Mlade  med kroženji  navdušujemo in usposabljamo tudi za delo v urgenci.

V letu 2013 smo sami posneli kratek film z naslovom: “Tudi laiki lahko rešimo življenje pri nenadni srčni smrti.” V filmu na mladosten in igriv način učimo gledalca osnov oživljanja in uporabe AED naprave.

V zadnjih tednih smo pričeli s sklopom predavanj osnov oživljanja za laike in gasilce v občini Laze, kjer kot učno gradivo uporabljamo lani posnet omenjeni film.

11. 11. 2014 slovesno prevzemamo že  naše četrto reševalno vozilo. Nanj smo še posebej ponosni, saj  je Zdravstveni dom nakup v teh turbulentnih časih izvedel iz lastnih sredstev.

Razumevajoče vodstvo in zvezde so nam bile naklonjene. Stari avto je bil pošteno dotrajan , zato  smo združili  leta varčevana sredstva, znanje in ideje in si omislili novega.

Vrhunska oprema in očesu prijazna oblika podajata roko praktičnosti funkcionalnosti avtomobila. Le ta zagotavlja varno vožnjo tako kritično bolnim in poškodovanim   kot tudi našim ekipam.  Vozilo bo namenjeno   predvsem za prevoze nepokretnih in bolnih  pacientov  na dogovorjene preglede k specialistom, hkrati  pa je sodobno opremljeno tudi za posredovanje na nujnih intervencijah.

Poleg udobne postelje avto premore  še en sedež več kot smo vajeni pri običajnih reanimobilih. Kot pomembno tehnično zanimivost naj povem, da so sedeži med seboj različni po obliki in namembnosti.  Goseničar npr.,  je sedež za enostavno drsenje  po stopnicah v blokih in večjih stanovanjskih hišah,  tistega iz karbona na kolesih pa  v avto porineš kar po klančini.  S sedežem  več  bomo lahko delali še več in še bolje.

Dnevno namreč  povprečno posredujemo pri vsaj treh nujnih  intervencijah in  prepeljemo  še  veliko nenujnih pacientov.

Logatec, 14 .11. 2014

Vodja NMP
Andrea Turk Šverko, dr.med., spec. druž. med.

Dežurna služba poteka med tednom od 20. do 7. ure naslednjega dne ter ob sobotah, nedeljah in praznikih od 7. do naslednjega dne do 7. ure. V dežurstvu se opravljajo nujni pregledi in oskrba nujnih poškodb. Prosimo vas, da opravite vse nenujne storitve v ambulantah med tednom tekom dneva, kajti zdravnik, ki je ponoči dežuren, nadaljuje naslednji dan delo v ambulanti in je v nočnem času na razpolago le za nujne primere.

DEŽURNI TELEFON ZA PRIMER ŽIVLJENSKE OGROŽENOSTI
01/7508 229 ali 112

Kaj je nujna medicinska pomoč?

Pravila Obveznega Zdravstvenega Zavarovanja

103. člen

(1) Nujna medicinska pomoč iz 12. alinee prve točke prvega odstavka 23. člena zakona vključuje storitve oživljanja, storitve potrebne za ohranjanje življenjskih funkcij, za preprečitev hudega poslabšanja zdravstvenega stanja nenadno obolelih, poškodovanih in kronično bolnih. Storitve se zagotavljajo do stabilizacije življenjskih funkcij oziroma do začetka zdravljenja na ustreznem mestu. Nujni reševalni prevozi so vključeni v storitve nujne medicinske pomoči.

(2) Nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene storitve vključujejo:
– takojšnje zdravljenje po nudenju nujne medicinske pomoči, v kolikor je to potrebno,
– oskrbo ran, preprečitev nenadnih in usodnih poslabšanj kroničnih bolezni oziroma zdravstvenega stanja, ki bi lahko povzročilo trajne okvare posameznih organov ali njihovih funkcij
– zdravljenje zvinov in zlomov ter poškodb, ki zahtevajo specialistično obravnavo,
– zdravljenje zastrupitev,
– storitve za preprečevanje širjenja infekcij, ki bi pri zavarovani osebi utegnile povzročiti septično stanje,
– zdravljenje bolezni, za katere je z zakonom predpisano obvezno zdravljenje ali storitve, ki so z zakonom opredeljene kot obvezne in za katere ni plačnik država, delodajalec ali zavarovana oseba sama,
– zdravila, predpisana na recept s pozitivne liste, potrebna za zdravljenje stanj iz predhodnih alineje
– medicinske pripomočke, potrebne za obravnavo stanj iz predhodnih alinej in sicer v obsegu, standardih in normativih, kot jih določajo pravila.

104. člen

(1) Njen osebni zdravnik ne glede na določbe prejšnjega člena nudi zavarovani osebi tudi druge storitve, če ugotovi razloge za nujnost le-teh.

(2) Zavarovana oseba iz 101. in 102. člena pravil ima pravico do nujnih storitev specialistično-ambulantne in bolnišnične dejavnosti, če jih ni mogoče zagotoviti v osnovni dejavnosti. To pravico uveljavlja po postopku, ki je določen s pravili.

Temeljni postopki oživljanja

V primeru nenadnega srčnega zastoja izven bolnišnice je za preživetje bolnika izredno pomembna čimprejšnja prepoznava stanja, klic nujne medicinske pomoči in izvajanje temeljnih postopkov oživljanja s strani prisotnih očividcev. Prav slednje je izrednega pomena, saj skoraj podvoji preživetje bolnikov, še zlasti, če se z oživljanjem začne v prvi ali vsaj v prvih štirih minutah po srčnem zastoju.

Kdaj sem lahko življenjsko ogrožen?

– če me duši, močno boli v prsih ali izgubljam zavest
– če mi nenadoma ohromi del telesa
– če nenadoma dobim hud glavobol z bruhanjem, motnjami vida, govora, spomina z ali brez pridružene visoke temperature
– če bruham, izkašljujem ali odvajam kri ali odvajam črno, smrdeče, mazavo blato
– če nenadoma dobim hude bolečine v trebuhu in imam trd trebuh
– če imam novo nastale motnje srčnega ritma (prepočasen (150) ali popolnoma nereden utrip
– če imam visoko temperaturo in sem ob tem omotičen, oslabel, bled, poten in imam neobičajno nizek krvni pritisk (npr. zgornji pod 100 mmHg)

Plačilo

Nujnih storitev ni potrebno plačati. Če storitve opravljene v dežurni službi niso nujne, so po Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja samoplačniške. Preden obiščete dežurno ambulanto presodite, ali je stanje nujno, ali je bolje počakati izbranega zdravnika, ki pozna vaše težave. Po pravilih ZZZS imate pravico do pregleda v urgentni ambulanti le v nujnih stanjih. V urgentni ambulanti in dežurni službi ne morete dobiti napotnic za naročene preglede in receptov za zdravila, ki jih redno jemljete in zdravniških potrdil.

Cenik

Šifra Naziv Št. točk Cena (v €)
K0001 Kratek obisk 1,50 6,44
K0002 Prvi kurativni pregled 3,60 15,44
K0020 Mali poseg 2,00 8,58
K0021 Srednji poseg 4,00 17,16
K0022 Veliki poseg 7,00 30,03
K0023 Obsežno delo 18,00 77,22
K0040 Hišni obisk 16,00 68,64
M0016 Razna potrdila (zavar.) 14,61
Prevoz Logatec – Ljubljana – Logatec (km) 60,00 45,00

Vrednost samoplačniške točke je 4,29.

Cenik velja od 1.6.2012.