Tajništvo 01 75 08 220
klic v sili 112
dežurni zdravnik 01 75 08 229
Splošna medicina v socialnovarstvenih domovih2020-01-20T09:33:38+00:00

Splošna medicina v socialnovarstvenih domovih

V okviru splošne medicine ZD Logatec delujeta tudi dve ambulanti v socialnovarstvenih zavodih – Dom starejših Logatec in Domu Marije in Marte.

LUCIJA JAGODIC KLIPŠTETER, dr. med.

Mateja Širca, med. sestra, odg. oseba za čakalne sezname

NAROČANJE

  1. Osebno
  2. Po telefonu
  3. Elektronsko preko e-maila: ds.logatec@zd-logatec.si
  4. Po pošti na naslov Zdravstveni dom Logatec, ambulanta DSO, Notranjska cesta 2, 1370 Logatec
Telefon: 01 75 08 087
PONEDELJEK 09.45 – 14.25
SREDA (zadnja ura je namenjena za antikoagulantno ambulanto) 07.00 – 15.15
PETEK 07.00 – 14.25

JELENA DEBELJAK, dr. med., spec. druž. med.

Urška Prevolšek, dipl. medicinska sestra, odg. oseba za čakalne sezname

NAROČANJE

  1. Osebno
  2. Po telefonu
  3. Elektronsko preko e-maila: ambulanta@dmm.si
  4. Po pošti na naslov Zdravstveni dom Logatec, ambulanta DMM, Notranjska cesta 2, 1370 Logatec
Telefon: 01 75 08 040
gsm: 040 / 972 – 605
SREDA 06.45 – 14.30