CENIK SAMOPLAČNIŠKIH STORITEV

Šifra Naziv Cena v €
00002 Kratek lokalni pregled v spec. dej. 3,88
00003 Kratek stomatološki pregled 5,89
01007 Stomatološki pregled 14,14
01012 Kontrolni stomatološki pregled boln 11,79
11602 Konzultacija pri stomatologu 11,79
13020 Odtiskovanje zobnih lokov in izdela 56,02
13021 Analiza študijskih modelov 38,72
13090 Kontrola plaka z barvilom (registr. 11,79
31013 Intraoralno slikanje zob, bitewing 11,19
31013-02 Intraoralno slikanje zob, bitewing 11,19
31014 Intraoralno slikanje zob, bitewing 3,73
31014-02 Intraoralno slikanje zob, bitewing 3,73
31015 Intraoralno slikanje zob, periapika 12,31
31015-02 Intraoralno slikanje zob, periapika 12,31
31016 Intraoralno slikanje zob, periapika 3,73
31016-02 Intraoralno slikanje zob, periapika 3,73
31061 Analiza tele RTG posnetka 42,52
31062 Panoramsko slikanje zob, ortopantom 19,77
31062-02 Panoramsko slikanje zob, ortopantom 19,77
31063 Panoramsko slikanje zob, ortopantom 5,22
31063-02 Panoramsko slikanje zob, ortopantom 5,22
45201 Odstranitev mehkih in trdih zobnih 11,79
45202 Čiščenje zobnih oblog – bolniki z R 17,68
45210 Čiščenje zobnih lokov in krtačenje 8,24
45220 Brušenje z artikulacijo odstranjeva 5,89
45221 Izžiganje, kiretaža žepkov po zobu 2,35
45222 Zdravljenje ustnih bolezni po seji 17,68
45224 Desenzibilizacija zobnih vratov 11,79
45310 Fluorizacija z izplakovanjem 1,31
45315 Fluorizacija s ščetkanjem 1,72
45320 Topikalna aplik.fluor.v obeh zob.lo 70,72
45321 Topikalna aplikacija remineralizaci 35,36
45390 zalitje fisur na kočnikih – po zobu 23,57
45391 Odontomija fisur na kočnikih – po z 23,57
45394 Impregnacija ali zaščita zoba 5,89
46926 Poduk o pravilni prehrani / čiščenj 2,80
46950 Demonstracija (skupina 6-9 oseb) 5,60
47201 Serijski zobozdr.pregled predšolske 17,68
47302 Serijski zobozdr.pregled šolskega o 5,89
52301 Ekstrakcija enokoreninskega zoba 5,89
52302 Ekstrakcija večkoreninskega zoba 11,79
52303 Komplicirana ekstrakcija zoba 35,36
Šifra Naziv Cena v €
52304 Mali pooperativni posegi po ekstrak 11,79
52305 Enostavna ekstrakcija zoba 5,89
52305-02 Enostavna ekstrakcija zoba 5,89
52306 Endodontsko zdravljenje – 1 kanal 117,87
52307 Endodontsko zdravljenje – 2 kanala 165,02
52308 Endodontsko zdravljenje – 3 kanali 212,16
52309 Endodontsko zdravljenje – 4 ali več 259,31
52310 Izklesavanje zoba (s šivanjem) 155,09
52311 Izklesavanje zaostale korenine 86,16
52312 Odstranitev stare polnitve po kanal 29,47
52313 Endodontsko zdravljenje – 1 kanal, 141,44
52314 Endodontsko zdravljenje – 2 kanala, 188,59
52315 Endodontsko zdravljenje – 3 kanali, 235,74
52316 Endodontsko zdravljenje – 4 ali več 282,88
52317 Odstranitev stare polnitve po kanal 35,36
52318 Pulpotomija 35,36
52320 Zalivka na 1 ploskvi 17,68
52320-01 Zalivka na 1 ploskvi – IKS – kompoz 29,47
52320-02 Zalivka na 1 ploskvi – TKS – kompoz 43,60
52321 Zalivka na 2 ploskvah 23,57
52321-01 Zalivka na 2 ploskvah-IKS- kompozit 35,36
52321-02 Zalivka na 2 ploskvah-TKS- kompozit 61,28
52322 Zalivka na 3 ali več ploskvah 47,15
52322-01 Zalivka na 3 ali več ploskvah-IKS-k 58,93
52322-02 Zalivka na 3 ali več ploskvah-TKS-k 66,02
52323 Zalivka na 1 ploskvi do 15. leta 23,57
52323-01 Zalivka na 1 ploskvi do 15 let-IKS- 35,36
52323-02 Zalivka na 1 ploskvi do 15 let-TKS- 43,60
52324 Zalivka na 2 ploskvah do 15. leta 29,47
52324-01 Zalivka na 2 ploskvah do 15 let-IKS 41,25
52324-02 Zalivka na 2 ploskvah do 15 let-TKS 61,28
52325 Zalivka na 3 ali več ploskvah do 15 58,93
52325-01 Zalivka na 3 ali več pl.do 15 let-I 70,72
52325-02 Zalivka na 3 ali več pl.do 15 let-T 67,18
52326 Zalivka na 1 ploskvi – predšolski o 29,47
52326-01 Zalivka na 1 ploskvi predšolski-IKS 41,25
52326-02 Zalivka na 1 ploskvi predšolski-TKS 47,15
52327 Zalivka na 2 ploskvah -predšolski o 41,25
52327-01 Zalivka na 2 ploskvah predšolski-IK 53,04
52327-02 Zalivka na 2 ploskvah predšolski-TK 64,83
52328 Zalivka na 3 ploskvah – predšolski 64,83
52328-01 Dograditev zob.krone predšolski-IKS 76,61
Šifra Naziv Cena v €
52328-02 Dograditev zob.krone predšolski-TKS 70,72
52329 Poliranje zalivke 3,54
52330 Uporaba koferdama (dodatno) 5,89
52331 Inlay na 1 ploskvi, indirektna meto 109,29
52332 Pinlay, overlay 266,77
52333 Inlay na 1 ploskvi, fiks. prot. nad 95,49
52334 Gred za togo povezavo najmanj 2 sid 58,19
52335 Jahač 68,33
52336 Polna kovinska prevleka z intrakor. 198,88
52339 Začasni most ali prevleka po členih 19,84
52340 Polna kovinska prevleka 150,54
52341 Akrilna prevleka 162,33
52342 Delna prevle ali inlay na 2-3 plosk 162,33
52343 Fasetirana prevleka vlita 204,40
52344 Teleskopska prevleka (zunanje in no 252,15
52345 Enodelna vlita kovinska prevleka 163,52
52346 Richmond kapica 146,22
52347 Vmesni masivni člen 72,74
52348 Vmesni fasetirani člen 103,02
52351 Reimplantacija zoba s fiksacijo 103,40
52354 Osvoboditev retinir. zoba z osteoto 103,40
52355 Osvoboditev retinir. zoba in zanka 120,63
52356 Jedkanje zobne površine 5,89
52360 Indirektno kritje pulpe 5,89
52361 Direktno kritje pulpe 8,24
52371 Mortalna amputacija pri predšol.in 35,36
52380 Premolarizacija molarja 77,55
52381 Cement.stare prevl.ali demontaža 17,68
52382 Izdelava nove ozr.nadomest. izpadle 61,32
52383 Izd. nove fasete – ind. metoda 123,91
52384 Poskusna protetska in funkc. rehab. 77,43
52385 Razbremenilna opornica do 4 zob 72,29
52386 Vgraditev polzila sklepa 92,50
52387 Registr.griza v fiksni protetiki 38,72
52391 Nesnemni retener 175,53
52399 Ponovna apl. medikamenta pri endo. 23,57
52401 Incizija 17,68
52402 Trepanacija pulpalnega kanala 17,68
52403 Schroderjeva trepanacija kosti 23,57
52421 Dekapsulacija 17,68
52422 Oskrba manjše rane in mehkih delov 35,36
52444 Vestibulum plastika, totalna 155,09
52460 Snemni ort.aparat izdelan brez kons 221,19
52461 Snemni ort. apar.izdelan na podlagi 306,83
52462 Snemni ort.aparat s 5 ali več eleme 265,95
52463 Snemni ort.aparat s 5 ali več elem. 329,21
Šifra Naziv Cena v €
52464 Repar.ort.aparat brez ali z enim no 41,74
52465 Repar.ort.aparat z 2 ali več novimi 75,31
52466 Readaptacija ortodon. aparata 38,72
52467 Izdel.poševne ravnine-direkt.met. 38,72
52469 Obročki za fiksacijo ali rotacijo-p 44,31
52470 Lingvalni ali labialni lok v fiksni 116,15
52471 Aktivni elementi v fiks.konstr. po 25,81
52472 Headgear-opornica po Delairju 58,08
52473 Fiksacija bracheta s tehniko jedkan 19,36
52480 Vitalitetna kontrola,po zobu 3,54
52482 Načrt ortodontskega zdravljenja 38,72
52483 Načrt protetične rehabilitacije 38,72
81910 Toaleta in čiščenje rane 11,79
86001 SMP-Lokalno gretje,laser terapija 5,60
88889 SMP-Odstranjevanje zob.kamna – po l 35,32
88890 SMP-Čiščenje zob.lokov,krtač. in po 6,08
88891 SMP-Poduk o prav. ustni higieni (30 17,64
88892 SMP-Luščenje in glajenje korenin-po 9,36
88893 SMP-Kontrola plaka z barvilom 12,12
88894 SMP-Meritve žepov po zobu 0,56
88895 SMP-Fasteriana prevleka 204,40
88896 SMP-Fasetirani člen 135,70
88897 SMP-Porcelanasta prevleka 306,61
88898 SMP-Porcelanasti člen 205,60
88899 SMP-Peskanje 47,45
88900 SMP-Kompozitna prevleka 251,48
88902 SMP-Kompozitni člen 150,10
88905 DOP-Totalna proteza z vlito bazo 80,00
88906 SMP-Začasna prevleka ali člen (indi 35,29
88910 Površinska,lokalna anestezija 3,54
88911 Lokalna infiltracijska oz. prevodna 5,89
88941 Zaustavitev krvavitve po ekstrakcij 23,57
88981 Odstranitev šivov ali sponk 11,79
91100 Predpisovanje zdravila na recept in 2,35
91100-02 Predpisovanje zdravila na recept, m 2,35
91105 Posvet zobozdr. na daljavo – krajši 7,09
91106 Posvet zobozdr. na daljavo – daljši 17,68
91310 Kontrola poteka ortod. zdravljenja 15,48
93001 Proviz. zalivka iz cementa, do 15. 11,79
93002 Provizorična zapora zoba z zdravilo 11,79
93003 Totalna zobna proteza 342,41
93004 Parcialna proteza do 10 elementov 424,55
93005 Parc.prot. z več elementi (akr)-zah 459,16
93006 Parcialna proteza z vlito bazo 716,98
93007 Parc. proteza z vlito bazo – zahtev 960,66
93008 Totalna proteza – zahtevna 509,89
Šifra Naziv Cena v €
93009 Izdelava brandne opornice 77,02
93010 Akrilna snemna grizna plošča 342,04
93012 Reokluzija proteze, prilagoditev pr 19,84
93014 Podložitev proteze po indirektni me 86,09
93015 Reskanje prevlek ali gredi po členu 22,38
93016 Vgraditev polzila, sklepa – direktn 92,50
93080 Reparatura proteze 43,64
93081 Reparatura proteze z 2 ali več elem 60,95
93091 Akrilna individualna žlica 12,98
93092 Grizna šablona pri fiksni protetiki 12,98
93093 Grizna šablona pri fiksni protetiki 12,98
93094 DOPL-Strojno širjenje kanalov-po ka 15,00
94201 Mastikatorne vaje,miofunkcijske vaj 11,19
95197 Zdrav. -vzgoj. delo v M skupini – V 5,60
97401 Posvet (enkrat letno) 14,92
97402 Pouk in motivacija bolnikov z RGV- 38,72
97403 Pouk in motivacija bolnikov z RGV 11,79
99020 Razna potrdila 20,00
99931 DOPL-Fasetirana prevleka porcelansk 102,20
99932 DOPL-Fasetirani člen porcelanasti 102,20
Šifra Naziv Cena v €
99934 SMP-Začasna proteza do 6 elementov 176,50
99936 SMP-Začasna prevleka ali člen direk 10,66
99939 SMP-Začasna proteza 4 elementi 117,68
99946 SMP-Beljenje po zobu 47,15
99949 SMP-Polzilo Titan 118,13
99953 SMP-Polzilo Bredent 81,54
99959 SMP-Polzilo Acrylock 68,00
99982 DOPL-Kompozitna zalivka na 1 ploskv 23,54
99983 DOPL-Kompozitna zalivka na 2 ploskv 29,43
99984 DOPL-Kompozitna zalivka na 3 ploskv 35,32
00004 SMP-Z vlaknom ojač.komp.mos.”Everst 106,62
99000 SMP-Matrica Acrlock – po 1 letu 3,20
99001 SMP-Matrica Titan – po 3 letih 43,71
99002 SMP-Matrica Bredent – po 1 letu 6,40
99948 MIDOR S 16,88
99954 AUROPAL 31,58
99989 SMP ORT-Beli nosilci – brilant 32,88
99997 AUROPAL-S 4,29
99998 MIDOR-SE 16,88

Cene veljajo od 20.03.2024.                                                 

Urška Tomič, direktorica

CENIK ORTODONSKIH STORITEV

Šifra Naziv Cena v €
00003 Kratek stomatološki pregled 5,40
01008 Specialistični ortodontski pregled 23,67
11604 Konzultacija pri specialistu 11,83
13020 Odtiskovanje zobnih lokov in izdela 51,37
13021 Analiza študijskih modelov 35,50
31013 Intraoralno slikanje zob, bitewing 10,26
31013-02 Intraoralno slikanje zob, bitewing 10,26
31014 Intraoralno slikanje zob, bitewing 3,42
31014-02 Intraoralno slikanje zob, bitewing 3,42
31015 Intraoralno slikanje zob, periapika 11,29
31015-02 Intraoralno slikanje zob, periapika 11,29
31016 Intraoralno slikanje zob, periapika 3,42
31016-02 Intraoralno slikanje zob, periapika 3,42
31062 Panoramsko slikanje zob, ortopantom 18,13
31062-02 Panoramsko slikanje zob, ortopantom 18,13
31063 Panoramsko slikanje zob, ortopantom 4,79
31063-02 Panoramsko slikanje zob, ortopantom 4,79
31064 Telerentgen glave – slikanje 18,13
31064-02 Telerentgen glave – slikanje 18,13
31065 Telerentgen glave – odčitavanje 20,86
31065-02 Telerentgen glave – odčitavanje 20,86
45220 Brušenje z artikulacijo odstranjeva 5,40
45394 Impregnacija ali zaščita zoba 5,40
52301 Ekstrakcija enokoreninskega zoba 5,40
52302 Ekstrakcija večkoreninskega zoba 10,81
52305 Enostavna ekstrakcija zoba 5,40
52305-02 Enostavna ekstrakcija zoba 5,40
52381 Cement.stare prevl.ali demontaža 16,21
52385 Razbremenilna opornica do 4 zob 66,28
52391 Nesnemni retener 160,95
Šifra Naziv Cena v €
52460 Snemni ort.aparat izdelan brez kons 202,81
52461 Snemni ort. apar.izdelan na podlagi 281,33
52462 Snemni ort.aparat s 5 ali več eleme 243,85
52463 Snemni ort.aparat s 5 ali več elem. 301,85
52464 Repar.ort.aparat brez ali z enim no 38,27
52465 Repar.ort.aparat z 2 ali več novimi 69,05
52466 Readaptacija ortodon. aparata 35,50
52467 Izdel.poševne ravnine-direkt.met. 35,50
52469 Obročki za fiksacijo ali rotacijo-p 40,63
52470 Lingvalni ali labialni lok v fiksni 106,50
52471 Aktivni elementi v fiks.konstr. po 23,67
52472 Headgear-opornica po Delairju 53,25
52473 Fiksacija bracheta s tehniko jedkan 17,75
52482 Načrt ortodontskega zdravljenja 35,50
88910 Površinska,lokalna anestezija 3,25
88911 Lokalna infiltracijska oz. prevodna 5,40
91100 Predpisovanje zdravila na recept in 2,15
91100-02 Predpisovanje zdravila na recept, m 0,00
91105 Posvet zobozdr. na daljavo – krajši 6,50
91106 Posvet zobozdr. na daljavo – daljši 16,21
91107 Posvet zobozdr. spec. na daljavo -k 7,11
91108 Posvet zobozdr. spec. na daljavo -d 17,75
91310 Kontrola poteka ortod. zdravljenja 14,19
93009 Izdelava brandne opornice 70,62
93010 Akrilna snemna grizna plošča 313,61
94201 Mastikatorne vaje,miofunkcijske vaj 10,26
97401 Posvet (enkrat letno) 13,68
97402 Pouk in motivacija bolnikov z RGV- 35,50
97403 Pouk in motivacija bolnikov z RGV 10,81
99020 Razna potrdila 20,00

Cene veljajo od 20.03.2024.                                                 

Urška Tomič, direktorica