Center za krepitev zdravja

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

telefon: (01) 75-08-261
mobitel: (051) 253 – 011

E-pošta: ckz@zd-logatec.si 

E-pošta: ckz@zd-logatec.si

Dan Delovni čas
PONEDELJEK, SREDA, ČETRTEK, PETEK 06.30 – 14.30
TOREK 12.00 – 20.00

E-pošta: nadja.zakrajsek@zd-logatec.si

Dan Delovni čas
SREDA, ČETRTEK 12.00 – 20.00
PONEDELJEK, TOREK, PETEK 6.30 – 14.30

E-pošta: jasna.sinkovec@zd-logatec.si

Dan Delovni čas
PONEDELJEK 12.00 – 20.00
TOREK, SREDA, ČETRTEK, PETEK 6.30 – 14.30

E-pošta: marjana.manias@zd-logatec.si

Dan Delovni čas
SREDA, ČETRTEK, 12.00 – 20.00
PONEDELJEK, TOREK, PETEK 06.30 – 14.30

E-pošta: dajana.smolnik@zd-logatec.si

Dan Delovni čas
PONEDELJEK 12.00 – 20.00
ČETRTEK 07.00 – 13.00
PETEK 06.30 – 12.30

E-pošta: maja.jerman@zd-logatec.si

Dan Delovni čas
PONEDELJEK, TOREK, PETEK 06.30 – 14.30
SREDA, ČETRTEK 12.00 – 20.00

E-pošta: mateja.habjanic@zd-logatec.si

Dan Delovni čas
PONEDELJEK, ČETRTEK 12.00 – 20.00
TOREK, SREDA, PETEK 08.30 – 14.30

E-pošta: sasa.peternel@zd-logatec.si

Dan Delovni čas
PONEDELJEK, SREDA, PETEK 06.30 – 14.30
TOREK, ČETRTEK 12.00 – 20.00

E-pošta: david.domjanic@zd-logatec.si

Dan Delovni čas
TOREK, SREDA, PETEK 06.30 – 14.30
PONEDELJEK, ČETRTEK 12.00 – 20.00

E-pošta: helena.rihar@zd-logatec.si

Dan Delovni čas
PONEDELJEK 12.00 – 20.00
PETEK 06.30 – 14.30

E-pošta: ines.verbic@zd-logatec.si

Dan Delovni čas
PONEDELJEK 12.00 – 20.00
PETEK 6.30 – 14.30

Zdravstveni dom Logatec aktivno sodeluje pri vzpostavitvi prenovljenih preventivnih programov v sklopu projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, ki ga v okviru programa vodita Nacionalni inštitut za javno zdravje in Ministrstvo za zdravje. Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega socialnega sklada. Izvajamo aktivnosti krepitve zdravja, preventivne aktivnosti pred kroničnimi boleznimi, aktivnosti vzgoje za zdravje, zdravstvene vzgoje in zobozdravstvene vzgoje ter individualna svetovanja. Vzpostavili bomo tudi mrežo partnerjev iz lokalnega okolja, sodelovanje z različnimi društvi (društva upokojencev, športna društva,…). S svojim delom poskušamo in želimo dostopati bližje vsem občanom, še posebno ranljivim in tako zmanjšati neenakosti v zdravju, izboljšati informiranost, motiviranost ter vključevanje v preventivne programe, kar dolgoročno prispeva k boljšemu zdravju prebivalcev in kakovosti življenja.

V zadnjih letih je Zdravstveni dom Logatec zaposlil ekipo različnih strokovnjakov, mentorjev in  motivatorjev, ki skupaj tvorijo zelo posebno celoto. V Zdravstveno vzgojnem centru smo pridobili dietetika, kineziologa, psihologinji, diplomirane medicinske sestre, splošnega zdravnika, pediatra, edukatorja, farmacevta in se preimenovali v Center za krepitev zdravja. Na ta način smo v občini Logatec postali še bolj prepoznavni in zanimivi.

Organiziramo dogodke v lokalni skupnosti, kot so stojnice, tradicionalni Pohodi trojk, Šola za življenje ter sodelujemo z delovnimi organizacijami in društvi. Vsakič znova se poskušamo približati posamezniku in skupini ter jim na prijazen, strokoven in preprost način predstaviti zdrav življenjski slog, prehrano, gibanje, duševno in čustveno zdravje.

Posebna vrednost celega tima je v tem, da svoje znanje, izkušnje ter prepričanja na ustvarjalen način in skozi prakso posredujemo vsem zainteresiranim.

V dobrem sodelovanju z vsemi zaposlenimi v Zdravstvenem domu ter povezovanju različnih kadrov in strok s skupnimi močmi skrbimo za zdravje vsakega slehernega prebivalca v občini Logatec. Na ta način krepimo zdravje in promoviramo zdrav življenjski slog v našem kraju.

V Centru za krepitev zdravja Logatec se zaposleni trudimo biti vzor in zgled ter z obilo entuziazma in občutka želimo vplivati na življenje sočloveka. Vsaka najmanjša sprememba pri posamezniku vpliva na družino, okolje in na ta način se kot požar širi dobra volja, počutje in zdravje vseh nas.

Naše prepričanje je, da je vse mogoče in da se vsaka pot začne na začetku. Želimo si, da jo prehodimo skupaj z udeleženci in jim s tem omogočimo dosego njihovega potenciala za optimalno zdravje.

Vse naše delavnice v ZD Logatec so brezplačne. Za udeležbo potrebujete le urejeno osnovno zdravstveno zavarovanje.

Za dodatne informacije o napotitvah se lahko obrnete na:

– izbranega osebnega družinskega zdravnika

– medicinsko sestro v referenčni ambulanti družinske medicine

– Center za krepitev zdravja prek osebne, telefonske ali elektronske prijave. Prijave preko telefona sprejema vodja CKZ, vsak dan med 12. in 14. uro.

KDO SE LAHKO VKLJUČI V PROGRAM?

Obisk centra za krepitev zdravja običajno priporočijo izkušeni zdravstveni delavci v ambulantah, in sicer posameznikom, pri katerih na podlagi preventivnih pregledov ugotovijo dejavnike tveganja. Preventivne preglede odrasle populacije izvajajo v ambulantah družinske medicine in v referenčnih ambulantah.

KAKO SE POSAMEZNIK LAHKO VKLJUČI V PROGRAM?

Vsak posameznik se lahko sam odloči za obisk delavnice ali individualno svetovanje v CKZ ali pa ga na delavnice napoti splošni zdravnik.

Napoteni dobi na dom pisno vabilo z vsemi potrebnimi informacijami.

Prijave so možne po telefonu, sprejema pa jih vodja CKZ vsak dan med 12 in 14 uro.

ZDRAVSTVENOVZGOJNE DELAVNICE

1. ZDRAVO ŽIVIM

Pogovarjali se bomo o pomenu zdravega življenjskega sloga za ohranjanje in krepitev zdravja ter preprečevanje kroničnih bolezni. Eno 90-minutno skupinsko srečanje.

2. ZVIŠAN KRVNI TLAK

V delavnici boste dobili najpomembnejša znanja o zvišanem krvnem tlaku, veščine za njegovo obvladovanje in pravilno izvajanje samomeritev. Eno 90-minutno skupinsko srečanje.

3. ZVIŠANE MAŠČOBE V KRVI

Pogovarjali se bomo o nastanku holesterola ter pomenu ciljnih in mejnih vrednosti krvnih maščob za zdravje ter veščine za vzdrževanje ciljnih vrednosti. Eno 90-minutno skupinsko srečanje.

4. ZVIŠAN KRVNI SLADKOR

V delavnici boste dobili najpomembnejša znanja o mejni bazalni glikemiji in moteni toleranci za glukozo. Eno 90-minutno skupinsko srečanje.

5. SLADKORNA BOLEZEN TIP II

V delavnici boste dobili najpomembnejša znanja o sladkorni bolezni tipa II. Eno 90-minutno skupinsko srečanje.

6. ALI SEM FIT?

Pod strokovnim vodstvom boste opravili preizkus za ugotavljanje vaše telesne zmogljivosti. Skladno z vašim rezultatom vam bomo svetovali o ustrezni telesni dejavnosti za krepitev zdravja. Eno skupinsko srečanje in individualno srečanje.

7. TEHNIKE SPROŠČANJA

V delavnici boste spoznali in preizkusili tri sprostitvene tehnike, ki jih lahko nato izvajate sami doma. Eno 90-minutno skupinsko srečanje.

8. ZDRAVO JEM

V delavnici boste pridobili znanje in veščine za postopno uvajanje sprememb v vašem prehranjevanju ter kako jih vzdrževati. Štiri 90-minutna skupinska srečanja in 2 individualni svetovanji.

9. ZDRAVO HUJŠANJE

V delavnici se bomo pogovarjali o spreminjanju prehranskih in gibalnih navad za podporo v procesu hujšanja in vzdrževanje zdravega življenjskega sloga. Petnajst skupinskih srečanj in individualni posveti.

10. GIBAM SE

V delavnici boste pridobili oceno vaše telesne pripravljenosti ter znanje in veščine za ustrezno izvajanje različnih vrst telesne dejavnosti. 13 do 15 skupinskih 60-minutnih  srečanj in dve individualni svetovanji.

11. PREPOZNAVANJE IN OBVLADOVANJE STRESA

V delavnici bomo govorili o stresu kot normalnem spremljevalcu življenja, njegovem vplivu na naše počutje in zdravje ter načinih spoprijemanja z njim. Štiri 90-minutna skupinska srečanja.

12. PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO (kliknite)

V delavnici boste pridobili razumevanje depresije in spoznali načine njihovega premagovanja. Naučili se boste, kaj lahko za izboljšanje počutja naredite sami. Štiri 90-minutna srečanja in eno individualno svetovanje.

13. PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO

V delavnici boste pridobili razumevanje anksioznih motenj in spoznali načine njihovega premagovanja. Naučili se boste, kaj lahko za izboljšanje počutja naredite sami. Štiri 90-minutna srečanja in eno individualno svetovanje.

14. SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE KAJENJA

V delavnici boste dobili strokovno podporo pri opuščanju kajenja. Poteka individualno ali skupinsko – vključite se lahko v tisto obliko svetovanja, ki vam bolj ustreza. Šest srečanj.

15. TVEGANO IN ŠKODLJIVO PITJE ALKOHOLA

SOPA pristop obsega 5 individualnih srečanj in  je namenjen osebam, ki imajo težave zaradi čezmernega pitja alkohola,  svojcem in drugim bližnjim osebam posameznikov, ki imajo težave zaradi čezmernega pitja alkohola ter strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo z osebami s težavami zaradi tveganega in škodljivega pitja alkohola.

16. ZDRAVI ODNOSI

Delavnica obsega štiri srečanja, na katerih boste spoznali načine, kako lahko poskrbimo za svoje dobro počutje, kako v odnosih na asertiven način izrazimo svoja mnenja in potrebe in kako učinkovito pristopimo k reševanju problemov.

Na prvem srečanju bodo udeleženci raziskali svojo socialno mrežo in razmišljali o svojih odnosih z drugimi. Na drugem srečanju se bomo posvetili odnosu do sebe in njegovemu vplivu na naše počutje in na odnose z drugimi. Na tretjem srečanju bomo iskali načine, kako v odnosu z drugimi asertivno izražati svoje želje, potrebe, mnenja. Na zadnjem srečanju bodo udeleženci spoznali, kako učinkovito rešujemo problemske situacije.

Poleg zgornjega programa pa poteka v okviru Centra tudi:

Program priprave na porod in starševstvo (Šola za starše)
Program nadgrajenih preventivnih pregledov otrok in mladostnikov
Program vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov v predšolskem in šolskem obdobju
Program posvetovalnice za mlade v ginekološkem dispanzerju
Program nadgrajene patronažne obravnave ranljivih skupin
Program podpore državnim presejalnim programom za raka (SVIT, DORA, ZORA)
Programi promocije zdravja, zmanjševanja neenakosti in vključevanja ranljivih skupin v zdravstveno obravnavo.

KAJ PA CENA DELAVNIC?

Svetovanja in programi vseh naštetih delavnic so brezplačni, saj je plačnik preventivnih pregledov Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.