Info točka 01 75 08 245
klic v sili 112
dežurni zdravnik 01 75 08 229
Center za krepitev zdravja2021-05-10T08:22:25+00:00

Center za krepitev zdravja

Center za krepitev zdravja

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

telefon: (01) 75-08-261
mobitel: (051) 253 – 011

E-pošta: zvc@zd-logatec.si 

E-pošta zvc@zd-logatec.si
PONEDELJEK, SREDA, PETEK 06.30 – 14.30
TOREK, ČETRTEK 12.00 – 20.00
E-pošta tina.korenc@zd-logatec.si
PONEDELJEK, SREDA 12.00 – 20.00
TOREK, ČETRTEK, PETEK 6.30 – 14.30
E-pošta jelena.richter@zd-logatec.si
PONEDELJEK, TOREK, PETEK 06.30 – 14.30
SREDA, ČETRTEK 12.00 – 20.00
E-pošta sasa.jakin@zd-logatec.si
PONEDELJEK, 12.00 – 20.00
TOREK, SREDA 08.30 – 14.30
E-pošta metka.marinc@zd-logatec.si
PONEDELJEK 06.30 – 14.30
TOREK 06.30 – 10.30
SREDA 12.00 – 20.00
E-pošta marjana.manias@zd-logatec.si
PONEDELJEK, TOREK 12.00 – 20.00
SREDA, ČETRTEK, PETEK 06.30 – 14.30
E-pošta sasa.peternel@zd-logatec.si
PONEDELJEK, SREDA, PETEK 06.30 – 14.30
TOREK, ČETRTEK 12.00 – 20.00

Zdravstveni dom Logatec aktivno sodeluje pri vzpostavitvi prenovljenih preventivnih programov v sklopu projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, ki ga v okviru programa vodita Nacionalni inštitut za javno zdravje in Ministrstvo za zdravje. Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega socialnega sklada. Izvajamo aktivnosti krepitve zdravja, preventivne aktivnosti pred kroničnimi boleznimi, aktivnosti vzgoje za zdravje, zdravstvene vzgoje in zobozdravstvene vzgoje ter individualna svetovanja. Vzpostavili bomo tudi mrežo partnerjev iz lokalnega okolja, sodelovanje z različnimi društvi (društva upokojencev, športna društva,…). S svojim delom poskušamo in želimo dostopati bližje vsem občanom, še posebno ranljivim in tako zmanjšati neenakosti v zdravju, izboljšati informiranost, motiviranost ter vključevanje v preventivne programe, kar dolgoročno prispeva k boljšemu zdravju prebivalcev in kakovosti življenja.

Vse naše delavnice v ZD Logatec so brezplačne. Za udeležbo potrebujete le urejeno osnovno zdravstveno zavarovanje.

Za dodatne informacije o napotitvah se lahko obrnete na:

– izbranega osebnega družinskega zdravnika

– medicinsko sestro v referenčni ambulanti družinske medicine

– Center za krepitev zdravja prek osebne, telefonske ali elektronske prijave. Prijave preko telefona sprejema vodja CKZ, vsak dan med 12. in 14. uro.

KDO SE LAHKO VKLJUČI V PROGRAM?

Obisk centra za krepitev zdravja običajno priporočijo izkušeni zdravstveni delavci v ambulantah, in sicer posameznikom, pri katerih na podlagi preventivnih pregledov ugotovijo dejavnike tveganja. Preventivne preglede odrasle populacije izvajajo v ambulantah družinske medicine in v referenčnih ambulantah.

KAKO SE POSAMEZNIK LAHKO VKLJUČI V PROGRAM?

Vsak posameznik se lahko sam odloči za obisk delavnice ali individualno svetovanje v CKZ ali pa ga na delavnice napoti splošni zdravnik.

Napoteni dobi na dom pisno vabilo z vsemi potrebnimi informacijami.

Prijave so možne po telefonu, sprejema pa jih vodja CKZ vsak dan med 12 in 14 uro.

ZDRAVSTVENOVZGOJNE DELAVNICE

1. ZDRAVO ŽIVIM

Pogovarjali se bomo o pomenu zdravega življenjskega sloga za ohranjanje in krepitev zdravja ter preprečevanje kroničnih bolezni. Eno 90-minutno skupinsko srečanje.

2. ZVIŠAN KRVNI TLAK

V delavnici boste dobili najpomembnejša znanja o zvišanem krvnem tlaku, veščine za njegovo obvladovanje in pravilno izvajanje samomeritev. Eno 90-minutno skupinsko srečanje.

3. ZVIŠANE MAŠČOBE V KRVI

Pogovarjali se bomo o nastanku holesterola ter pomenu ciljnih in mejnih vrednosti krvnih maščob za zdravje ter veščine za vzdrževanje ciljnih vrednosti. Eno 90-minutno skupinsko srečanje.

4. ZVIŠAN KRVNI SLADKOR

V delavnici boste dobili najpomembnejša znanja o mejni bazalni glikemiji in moteni toleranci za glukozo. Eno 90-minutno skupinsko srečanje.

5. SLADKORNA BOLEZEN TIP II

V delavnici boste dobili najpomembnejša znanja o sladkorni bolezni tipa II. Eno 90-minutno skupinsko srečanje.

6. ALI SEM FIT?

Pod strokovnim vodstvom boste opravili preizkus za ugotavljanje vaše telesne zmogljivosti. Skladno z vašim rezultatom vam bomo svetovali o ustrezni telesni dejavnosti za krepitev zdravja. Eno skupinsko srečanje in individualno srečanje.

7. TEHNIKE SPROŠČANJA

V delavnici boste spoznali in preizkusili tri sprostitvene tehnike, ki jih lahko nato izvajate sami doma. Eno 90-minutno skupinsko srečanje.

8. ZDRAVO JEM

V delavnici boste pridobili znanje in veščine za postopno uvajanje sprememb v vašem prehranjevanju ter kako jih vzdrževati. Štiri 90-minutna skupinska srečanja in 2 individualni svetovanji.

9. ZDRAVO HUJŠANJE

V delavnici se bomo pogovarjali o spreminjanju prehranskih in gibalnih navad za podporo v procesu hujšanja in vzdrževanje zdravega življenjskega sloga. Petnajst skupinskih srečanj in individualni posveti.

10. GIBAM SE

V delavnici boste pridobili oceno vaše telesne pripravljenosti ter znanje in veščine za ustrezno izvajanje različnih vrst telesne dejavnosti. 13 do 15 skupinskih 60-minutnih  srečanj in dve individualni svetovanji.

11. PREPOZNAVANJE IN OBVLADOVANJE STRESA

V delavnici bomo govorili o stresu kot normalnem spremljevalcu življenja, njegovem vplivu na naše počutje in zdravje ter načinih spoprijemanja z njim. Štiri 90-minutna skupinska srečanja.

12. PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO

V delavnici boste pridobili razumevanje depresije in spoznali načine njihovega premagovanja. Naučili se boste, kaj lahko za izboljšanje počutja naredite sami. Štiri 90-minutna srečanja in eno individualno svetovanje.

13. PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO

V delavnici boste pridobili razumevanje anksioznih motenj in spoznali načine njihovega premagovanja. Naučili se boste, kaj lahko za izboljšanje počutja naredite sami. Štiri 90-minutna srečanja in eno individualno svetovanje.

14. SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE KAJENJA

V delavnici boste dobili strokovno podporo pri opuščanju kajenja. Poteka individualno ali skupinsko – vključite se lahko v tisto obliko svetovanja, ki vam bolj ustreza. Šest srečanj.

Poleg zgornjega programa pa poteka v okviru Centra tudi:

Program priprave na porod in starševstvo (Šola za starše)
Program nadgrajenih preventivnih pregledov otrok in mladostnikov
Program vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov v predšolskem in šolskem obdobju
Program posvetovalnice za mlade v ginekološkem dispanzerju
Program nadgrajene patronažne obravnave ranljivih skupin
Program podpore državnim presejalnim programom za raka (SVIT, DORA, ZORA)
Programi promocije zdravja, zmanjševanja neenakosti in vključevanja ranljivih skupin v zdravstveno obravnavo.

KAJ PA CENA DELAVNIC?

Svetovanja in programi vseh naštetih delavnic so brezplačni, saj je plačnik preventivnih pregledov Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Obvestilo

Naročanje na COVID-19 cepljenje.

Spoštovani!

V primeru suma na koronavirus ne hodite v zdravstveni dom, temveč ostanite doma in se telefonsko posvetujte z ambulanto vašega zdravnika. Tudi v drugih primerih se o nujnosti obravnave za druga stanja posvetuje z ambulanto vašega osebnega zdravnika po telefonu.

Vse obiskovalce zdravstvenega doma obveščamo, da je vstop v stavbo mogoč le skozi glavni vhod. Zjutraj je vstop je mogoč od 7.00 ure dalje. Število oseb, ki bodo lahko hkrati v čakalnicah, bomo omejevali. Prosimo vas, da se držite terminov, na katere ste naročeni in ne prihajate bistveno prej. Tudi v laboratorij ne prihajajte nenaročeni.

V ZD Logatec se trudimo zagotoviti varno obravnavo tistih, ki so bolni, zato že na vstopu zdravstveni delavci pri vseh pacientih in obiskovalcih izvajajo preverjanje zdravstvenega stanja s pomočjo vprašalnikov, da bi prepoznali možne bolnike z okužbo z novim koronavirusom, pri katerih so potrebni posebni previdnostni ukrepi.

Na vsa vprašanja odgovarjajte po resnici! Z neresničnimi ali zavajajočimi podatki lahko namreč resno ogrozite ostale paciente in zdravstveno osebje. Prikrivanje zdravstvenega stanja je kaznivo po 177. členu kazenskega zakonika in se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Hvala za razumevanje!