ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC
Notranjska cesta 2
1370 Logatec

Telefon: (01) 75-08-245
Fax: (01) 75-08-222
E-naslovtajnistvo@zd-logatec.si
WWW: www.zd-logatec.si

Davčna številka 80487866, nismo davčni zavezanci
Matična številka 5158877000
Št. posl. računa 01264-6030922280 odprt pri UJP
BIC BSLJSI2X