Info točka 01 75 08 245
klic v sili 112
dežurni zdravnik 01 75 08 229
Referenčne ambulante2023-01-11T11:46:16+00:00

Referenčne ambulante

Telefon: (01) 7508-263
PONEDELJEK
RA dr. Turk
13.00 – 19.30 ure
TOREK
RA dr. Brejc
13.00 – 19.30 ure
SREDA
RA dr. Turk
07.00 – 13.30
ČETRTEK
RA dr. Brejc
07.00 – 13.30
PETEK
RA dr. Turk
07.00 – 11.30
Odmor za malico Dop: 10.00 – 10.30
Pop: 17.00 – 17.30

Informacije in naročanje pacientov:

Osebno ali po telefonu na št. 01/7508-263 ali po e-pošti referencna@zd-logatec.si ali po pošti na naslov Zdravstveni dom Logatec, Notranjska cesta 2, 1370 Logatec

Telefon: (01) 7508-226
PONEDELJEK
RA dr. Jagodic
07.00 – 13.00
TOREK
RA dr. Albreht
14.00 – 20.00
SREDA
RA dr. Albreht
07.00 – 12.30
ČETRTEK
RA dr. Jagodic
13.00 – 19.00
PETEK
RA dr. Albreht
07.00 – 13.00
Odmor za malico Dop: 10.00 – 10.30
Pop: 17.00 – 17.30

Informacije in naročanje pacientov:

Osebno ali po telefonu na št. 01/7508-226 ali po e-pošti referencna1@zd-logatec.si ali po pošti na naslov Zdravstveni dom Logatec, Notranjska cesta 2, 1370 Logatec


Telefon: (01) 7508-241
SREDA
RA dr. Turk  Šverko
13.00 – 20.00
ČETRTEK
RA dr. Turk  Šverko
07.00 – 14.00
PETEK
RA  dr. Turk  Šverko
10.30 – 14.00
Odmor za malico Dop: 10.00 – 10.30
Pop: 17.00 – 17.30

Informacije in naročanje pacientov:

Osebno ali po telefonu na št. 01/7508-241 ali po e-pošti referencna2@zd-logatec.si ali po pošti na naslov Zdravstveni dom Logatec, Notranjska cesta 2, 1370 Logatec

Telefon: (01) 7508-241
PONEDELJEK
RA dr. Debeljak
07.00 – 14.00
TOREK
RA dr. Debeljak
13.00 – 20.00
SREDA
RA dr. Cherkezova Nikolovski
13.00 – 20.00
ČETRTEK
RA dr. Cherkezova Nikolovski
07.00 – 14.00
PETEK
RA dr. Debeljak, RA dr. Cherkezova N. 
07.00 – 14.00
Odmor za malico Dop: 10.00 – 10.30
Pop: 17.00 – 17.30

Informacije in naročanje pacientov:

Osebno ali po telefonu na št. 01/7508-241 ali po e-pošti referencna3@zd-logatec.si ali po pošti na naslov Zdravstveni dom Logatec, Notranjska cesta 2, 1370 Logatec

Kaj je referenčna ambulanta (RA)?

Referenčna ambulanta je ambulanta družinske medicine z razširjenim timom zdravstvenega osebja. Poleg zdravnika in medicinske sestre oziroma tehnika zdravstvene nege paciente spremlja tudi diplomirana medicinska sestra, ki nadzoruje kazalnike določenih kroničnih bolezni ter opravlja preventivne preglede.

Zdravniki, ki imajo priznano referenčno ambulanto, se tako ne ukvarjajo več s preventivo in posvetovanjem ob njej, temveč za vse to poskrbi diplomirana medicinska sestra. Tako zdravniku ostane bistveno več časa za akutno bolne, diplomirana sestra pa se lahko posveti dejavnikom tveganja in svetovanju o preprečitvi teh pri pacientih z določenimi kroničnimi boleznimi. Diplomirana medicinska sestra prav tako vodi stabilne kronične bolezni in preverja pravilnost uporabe zdravil.

V referenčnih ambulantah so preventivnih pregledov ob tem deležni ženske in moški od 30. leta naprej, medtem ko v običajnih ambulantah družinske medicine preventivno pregledujejo le ženske od 45. do 70. leta in moške od 35 do 65. leta.

Kakšne prednosti prinašajo referenčne ambulante?

S preventivno dejavnostjo v referenčnih ambulantah preprečujemo pojave kroničnih bolezni, zato obiske priporočamo vsem od 30. leta naprej. Na podlagi vprašalnika ob preventivnem pregledu ocenimo tveganja vsakega posameznega pacienta in mu svetujemo ustrezne spremembe v načinu življenja ali prehranjevanja.

Če ste kronični bolnik z boleznijo, kot je astma, kronična obstruktivna pljučna bolezen, sladkorna bolezenali hipertenzija, bo vaše zdravstveno stanje v referenčni ambulanti spremljaladiplomirana medicinska sestra in vas ob morebitnem poslabšanju zdravstvenega stanja usmerila na pregled pri zdravniku.

V našem zdravstvenem domu deluje že 5 referenčnih ambulant, v katerih delajo 3 diplomirane medicinske sestre.