Info točka 01 75 08 245
klic v sili 112
dežurni zdravnik 01 75 08 229
Referenčne ambulante2020-10-06T12:01:49+00:00

Referenčne ambulante

Telefon: (01) 7508-226
PONEDELJEK
RA dr. Jagodic
07.00 – 13.00
TOREK
RA dr. Albreht
14.00 – 20.00
SREDA
RA dr. Albreht
07.00 – 12.30
ČETRTEK
RA dr. Jagodic
13.00 – 19.00
PETEK
RA dr. Albreht
07.00 – 13.00
Odmor za malico Dop: 10.00 – 10.30
Pop: 17.00 – 17.30

Informacije in naročanje pacientov:

Osebno ali po telefonu na št. 01/7508-226 ali po e-pošti referencna1@zd-logatec.si ali po pošti na naslov Zdravstveni dom Logatec, Notranjska cesta 2, 1370 Logatec


Telefon: (01) 7508-241
PONEDELJEK
RA dr. Debeljak
07.00 – 14.00
TOREK
RA dr. Debeljak
13.00 – 20.00
SREDA
RA dr. Turk  Šverko
13.00 – 20.00
ČETRTEK
RA dr. Turk  Šverko
07.00 – 14.00
PETEK
RA dr. Debeljak, RA dr. Turk  Šverko
07.30 – 14.00
Odmor za malico Dop: 10.00 – 10.30
Pop: 17.00 – 17.30

Informacije in naročanje pacientov:

Osebno ali po telefonu na št. 01/7508-241 ali po e-pošti referencna2@zd-logatec.si ali po pošti na naslov Zdravstveni dom Logatec, Notranjska cesta 2, 1370 Logatec

Telefon: (01) 7508-263
PONEDELJEK
RA dr. Turk
13.00 – 19.30 ure
TOREK
RA dr. Brejc
13.00 – 19.30 ure
SREDA
RA dr. Turk
07.00 – 13.30
ČETRTEK
RA dr. Brejc
07.00 – 13.30
PETEK
RA dr. Turk
07.00 – 11.30
Odmor za malico Dop: 10.00 – 10.30
Pop: 17.00 – 17.30

Informacije in naročanje pacientov:

Osebno ali po telefonu na št. 01/7508-263 ali po e-pošti referencna@zd-logatec.si ali po pošti na naslov Zdravstveni dom Logatec, Notranjska cesta 2, 1370 Logatec

Kaj je referenčna ambulanta (RA)?

Referenčna ambulanta je ambulanta družinske medicine z razširjenim timom zdravstvenega osebja. Poleg zdravnika in medicinske sestre oziroma tehnika zdravstvene nege paciente spremlja tudi diplomirana medicinska sestra, ki nadzoruje kazalnike določenih kroničnih bolezni ter opravlja preventivne preglede.

Zdravniki, ki imajo priznano referenčno ambulanto, se tako ne ukvarjajo več s preventivo in posvetovanjem ob njej, temveč za vse to poskrbi diplomirana medicinska sestra. Tako zdravniku ostane bistveno več časa za akutno bolne, diplomirana sestra pa se lahko posveti dejavnikom tveganja in svetovanju o preprečitvi teh pri pacientih z določenimi kroničnimi boleznimi. Diplomirana medicinska sestra prav tako vodi stabilne kronične bolezni in preverja pravilnost uporabe zdravil.

V referenčnih ambulantah so preventivnih pregledov ob tem deležni ženske in moški od 30. leta naprej, medtem ko v običajnih ambulantah družinske medicine preventivno pregledujejo le ženske od 45. do 70. leta in moške od 35 do 65. leta.

Kakšne prednosti prinašajo referenčne ambulante?

S preventivno dejavnostjo v referenčnih ambulantah preprečujemo pojave kroničnih bolezni, zato obiske priporočamo vsem od 30. leta naprej. Na podlagi vprašalnika ob preventivnem pregledu ocenimo tveganja vsakega posameznega pacienta in mu svetujemo ustrezne spremembe v načinu življenja ali prehranjevanja.

Če ste kronični bolnik z boleznijo, kot je astma, kronična obstruktivna pljučna bolezen, sladkorna bolezenali hipertenzija, bo vaše zdravstveno stanje v referenčni ambulanti spremljaladiplomirana medicinska sestra in vas ob morebitnem poslabšanju zdravstvenega stanja usmerila na pregled pri zdravniku.

V našem zdravstvenem domu deluje že 5 referenčnih ambulant, v katerih delajo 3 diplomirane medicinske sestre.

Obvestilo

Naročanje na COVID-19 cepljenje.

Spoštovani!

V primeru suma na koronavirus ne hodite v zdravstveni dom, temveč ostanite doma in se telefonsko posvetujte z ambulanto vašega zdravnika. Tudi v drugih primerih se o nujnosti obravnave za druga stanja posvetuje z ambulanto vašega osebnega zdravnika po telefonu.

Vse obiskovalce zdravstvenega doma obveščamo, da je vstop v stavbo mogoč le skozi glavni vhod. Zjutraj je vstop je mogoč od 7.00 ure dalje. Število oseb, ki bodo lahko hkrati v čakalnicah, bomo omejevali. Prosimo vas, da se držite terminov, na katere ste naročeni in ne prihajate bistveno prej. Tudi v laboratorij ne prihajajte nenaročeni.

V ZD Logatec se trudimo zagotoviti varno obravnavo tistih, ki so bolni, zato že na vstopu zdravstveni delavci pri vseh pacientih in obiskovalcih izvajajo preverjanje zdravstvenega stanja s pomočjo vprašalnikov, da bi prepoznali možne bolnike z okužbo z novim koronavirusom, pri katerih so potrebni posebni previdnostni ukrepi.

Na vsa vprašanja odgovarjajte po resnici! Z neresničnimi ali zavajajočimi podatki lahko namreč resno ogrozite ostale paciente in zdravstveno osebje. Prikrivanje zdravstvenega stanja je kaznivo po 177. členu kazenskega zakonika in se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Hvala za razumevanje!