Zakon o pacientovih pravicah (UL RS št. 15/2008) določa, da izvajalci zdravstvenih storitev imenujemo
pristojno osebo za obravnavo pritožb.

PRISTOJNA OSEBA za prvo obravnavo pritožb s strani Zdravstvenega doma Logatec:

Uroš Eržen Erjavec, dipl. zdravstvenik

Pritličje ZD, referenčna ambulanta 7

Tel.: 01/7508-241

E-naslov: uros.erzen.erjavec@zd-logatec.si

Uradne ure:

 • ponedeljek, torek od 7.00 do 13.00 ure
 • sreda, četrtek od 13.00 do 19.00 ure
 • petek od 7.00 do 12.00 ure

Pritožbe lahko podate v pisni ali ustni obliki pri pristojni osebi.

Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev lahko pacient vloži najpozneje v 15-ih dneh od domnevne kršitve.

Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe lahko pacient vloži najpozneje v 30-ih dneh po končani zdravstveni oskrbi.

Pacient lahko vloži prvo zahtevo v 3 mesecih po preteku rokov iz prejšnjih odstavkov, če je za kršitev zvedel kasneje oz., če so se posledice kršitve pokazale kasneje.

Anonimnih, žaljivih ali prepozno oddanih zahtev pristojna oseba ne obravnava.

Pacient ima pravico do brezplačne pravne pomoči. Pri uresničevanju pravic po tem zakonu pacientu svetuje, pomaga ali ga zastopa ZASTOPNIK PACIENTOVIH PRAVIC tako, da:

 • pacientu na primeren način svetuje o vsebini pravic, načinih in možnostih njihovega uveljavljanja v času pred ali med zdravljenjem in kadar so te kršene
 • daje konkretne usmeritve za uveljavljanje pravic in predlaga možne rešitve
 • pacientu nudi pomoč pri vlaganju pravnih sredstev po tem zakonu
 • za pacienta opravlja potrebne poizvedbe v zvezi z domnevnimi kršitvami pri izvajalcih zdravstvenih storitev
 • pri izvajalcih zdravstvenih storitev neformalno posreduje z namenom hitrega odpravljanja kršitev
 • kadar ne gre za kršitev pravic po tem zakonu, pacienta napoti na pristojno pravno ali fizično osebo ali pristojen državni organ
 • v okviru pacientovega pooblastila vlaga pravna sredstva po tem zakonu in daje predloge, pojasnila in druge izjave
 • v imenu in v korist pacienta za hitro in uspešno razrešitev spora.

Osnovna naloga zastopnika je, da daje pacientu osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve tudi na področjih
uveljavljanja pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti.

Za območje ljubljanske regije sta zastopnici:

1. Mojca Mahkota

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Zaloška 29, 1000 Ljubljana

Tel: 01/542 32 85

E-pošta: mojca.mahkota@nijz.si

Uradne ure: torek 13.00-19.00

sreda 8.30- 14.30

2. Duša Hlade Zore

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Zaloška 29, 1000 Ljubljana

Tel: 01/542 32 85

E pošta: dusa.hlade-zore@nijz.si

Uradne ure: ponedeljek 8.00-15.00 (uradne ure po telefonu 8:00-11:00)

torek: 8.00-13.00 (uradne ure po telefonu 8:00-11:00)

2. Marjan Sušelj

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Zaloška 29, 1000 Ljubljana

Tel: 01/542 32 85

E pošta: marjan.suselj@nijz.si

Uradne ure: sreda 14.30-19.30

četrtek: 7.00-14.00

Delo zastopnika je za pacienta brezplačno in zaupno.