Info točka 01 75 08 245
klic v sili 112
dežurni zdravnik 01 75 08 229
Zastopniki pacientovih pravic2022-07-06T06:01:31+00:00

Zastopniki pacientovih pravic

Zakon o pacientovih pravicah (UL RS št. 15/2008) določa, da izvajalci zdravstvenih storitev imenujemo
pristojno osebo za obravnavo pritožb.

PRISTOJNA OSEBA za prvo obravnavo pritožb s strani Zdravstvenega doma Logatec:

Uroš Eržen Erjavec, dipl. zdravstvenik

Pritličje ZD, prostori CPZOPD

Tel.: 01/7508-264

E-naslov: uros.erzen.erjavec@zd-logatec.si

Uradne ure:

 • ponedeljek od 09.00 do 16.00 ure
 • torek in sredo od 7.00 do 13.00 ure
 • četrtek od 13.00 do 19.00 ure
 • petek od 7.00 do 12.00 ure

 

Pritožbe lahko podate v pisni ali ustni obliki pri pristojni osebi.

Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev lahko pacient vloži najpozneje v 15-ih dneh od domnevne kršitve.

Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe lahko pacient vloži najpozneje v 30-ih dneh po končani zdravstveni oskrbi.

Pacient lahko vloži prvo zahtevo v 3 mesecih po preteku rokov iz prejšnjih odstavkov, če je za kršitev zvedel kasneje oz., če so se posledice kršitve pokazale kasneje.

Anonimnih, žaljivih ali prepozno oddanih zahtev pristojna oseba ne obravnava.

Pacient ima pravico do brezplačne pravne pomoči. Pri uresničevanju pravic po tem zakonu pacientu svetuje, pomaga ali ga zastopa ZASTOPNIK PACIENTOVIH PRAVIC tako, da:

 • pacientu na primeren način svetuje o vsebini pravic, načinih in možnostih njihovega uveljavljanja v času pred ali med zdravljenjem in kadar so te kršene
 • daje konkretne usmeritve za uveljavljanje pravic in predlaga možne rešitve
 • pacientu nudi pomoč pri vlaganju pravnih sredstev po tem zakonu
 • za pacienta opravlja potrebne poizvedbe v zvezi z domnevnimi kršitvami pri izvajalcih zdravstvenih storitev
 • pri izvajalcih zdravstvenih storitev neformalno posreduje z namenom hitrega odpravljanja kršitev
 • kadar ne gre za kršitev pravic po tem zakonu, pacienta napoti na pristojno pravno ali fizično osebo ali pristojen državni organ
 • v okviru pacientovega pooblastila vlaga pravna sredstva po tem zakonu in daje predloge, pojasnila in druge izjave
 • v imenu in v korist pacienta za hitro in uspešno razrešitev spora.

Osnovna naloga zastopnika je, da daje pacientu osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve tudi na področjih
uveljavljanja pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti.

Za območje ljubljanske regije sta zastopnici:

1. Mojca Mahkota

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Zaloška 29, 1000 Ljubljana

Tel: 01/542 32 85

E-pošta: mojca.mahkota@nijz.si

Uradne ure: torek 13.00-19.00

sreda 8.30- 14.30

2. Duša Hlade Zore

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Zaloška 29, 1000 Ljubljana

Tel: 01/542 32 85

E pošta: dusa.hlade-zore@nijz.si

Uradne ure: ponedeljek 8.00-15.00 (uradne ure po telefonu 8:00-11:00)

torek: 8.00-13.00 (uradne ure po telefonu 8:00-11:00)

2. Marjan Sušelj

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Zaloška 29, 1000 Ljubljana

Tel: 01/542 32 85

E pošta: marjan.suselj@nijz.si

Uradne ure: sreda 14.30-19.30

četrtek: 7.00-14.00

Delo zastopnika je za pacienta brezplačno in zaupno.

Obvestilo

Naročanje na COVID-19 cepljenje.

Spoštovani!

V primeru suma na koronavirus ne hodite v zdravstveni dom, temveč ostanite doma in se telefonsko posvetujte z ambulanto vašega zdravnika. Tudi v drugih primerih se o nujnosti obravnave za druga stanja posvetuje z ambulanto vašega osebnega zdravnika po telefonu.

Vse obiskovalce zdravstvenega doma obveščamo, da je vstop v stavbo mogoč le skozi glavni vhod. Zjutraj je vstop je mogoč od 7.00 ure dalje. Število oseb, ki bodo lahko hkrati v čakalnicah, bomo omejevali. Prosimo vas, da se držite terminov, na katere ste naročeni in ne prihajate bistveno prej. Tudi v laboratorij ne prihajajte nenaročeni.

V ZD Logatec se trudimo zagotoviti varno obravnavo tistih, ki so bolni, zato že na vstopu zdravstveni delavci pri vseh pacientih in obiskovalcih izvajajo preverjanje zdravstvenega stanja s pomočjo vprašalnikov, da bi prepoznali možne bolnike z okužbo z novim koronavirusom, pri katerih so potrebni posebni previdnostni ukrepi.

Na vsa vprašanja odgovarjajte po resnici! Z neresničnimi ali zavajajočimi podatki lahko namreč resno ogrozite ostale paciente in zdravstveno osebje. Prikrivanje zdravstvenega stanja je kaznivo po 177. členu kazenskega zakonika in se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Hvala za razumevanje!