Tajništvo 01 75 08 220
klic v sili 112
dežurni zdravnik 01 75 08 229
Vprašalnik2020-01-14T11:56:11+00:00

Vprašalnik

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za zdravje 23. avgusta 2019 sprejelo metodologijo za ugotavljanje kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu v skladu s 14. členom Uredbe o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu (Uradni list RS, št. 98/08 in 55/17 – ZPacP-A).

Glavna pridobitev za paciente je možnost izpolnjevanja vprašalnika v elektronski obliki preko portala zVem (https://zvem.ezdrav.si/limesurvey/index.php/119932/lang-sl). Možnost izpolnjevanja vprašalnika se pacientom zagotavlja neprekinjeno, na voljo pa je v več jezikih. Informacija o spletnem vprašalniku bo na voljo od torka 3. 9. 2019 naprej tudi na spletni strani Ministrstva za zdravje pod temo Kakovost zdravstvenega varstva na spletni povezavi www.gov.si/podrocja/zdravje/dostopnost-in-varnost-zdravstvenega-varstva/.

V mesecu DECEMBRU je bilo obravnavanih 7.798 pacientov, anketo je oddal 1 pacient.

V mesecu NOVEMBRU je bilo obravnavanih 9.047 pacientov, anketo sta oddala 2 pacienta.

V mesecu OKTOBRU je bilo obravnavanih 9.144 pacientov, anketo je oddalo 6 pacientov.

V mesecu SEPTEMBRU je bilo obravnavanih 8.214 pacientov, anketo je oddal 1 pacient.