Obveščamo vas, da je Ministrstvo za zdravje 23. avgusta 2019 sprejelo metodologijo za ugotavljanje kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu v skladu s 14. členom Uredbe o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu (Uradni list RS, št. 98/08 in 55/17 – ZPacP-A).

Glavna pridobitev za paciente je možnost izpolnjevanja vprašalnika v elektronski obliki preko portala zVem (https://zvem.ezdrav.si/limesurvey/index.php/119932/lang-sl). Možnost izpolnjevanja vprašalnika se pacientom zagotavlja neprekinjeno, na voljo pa je v več jezikih. Informacija o spletnem vprašalniku bo na voljo od torka 3. 9. 2019 naprej tudi na spletni strani Ministrstva za zdravje pod temo Kakovost zdravstvenega varstva na spletni povezavi www.gov.si/podrocja/zdravje/dostopnost-in-varnost-zdravstvenega-varstva/.

Analiza prejetih podatkov o ugotavljanju kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu za leto 2023.

V mesecu APRILU 2024 je bilo obravnavanih 11.806 pacientov. Anketa ni oddal nihče.

V mesecu MARCU 2024 je bilo obravnavanih 11.865 pacientov. Anketa je oddal 1 pacient.

V mesecu FEBRUARJU 2024 je bilo obravnavanih 11.675 pacientov. Ankete ni izpolnil nihče.

V mesecu JANUARJU 2024 je bilo obravnavanih 11.896 pacientov. Ankete ni izpolnil nihče.